Fortsatt fin trafikkøkning i nord

281 379 overnattinger på de nordnorske overnattings- bedriftene i mars 2017, er en økning på 48 000 overnattinger fra mars 2016.  Dette innebærer en økning på 21 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på
1 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 11 prosent i mars måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 8 prosent.

Det er gledelig å registrere at den positive trafikkutviklingen til overnattingsbedriftene i nord fortsetter, sier regiondirektør Målfrid Baik i NHO Troms og Svalbard. – Selv om mye av økningen av forretningstrafikken kan forklares med forskyvning av påskeuken fra mars i 2016 til april i 2017, viser tallene at så vel ferie- og fritidstrafikken som utenlandstrafikken har en flott utvikling, sier Baik.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 27 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 9 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en økning på 5 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang i utenlandstrafikken på 9 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord med 35 prosent, mens Norge totalt har økning på 15 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 36 prosent i mars, mens Norge som helhet har en økning  på 18 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang på 3 prosent i mars, mens Norge som helhet har en nedgang på 32 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene har økt med 27 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 19 prosent.

Det har i årets første 3 måneder vært 737 429 overnattinger i landsdelen, hvilket er knapt 75.000 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 11 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 2 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har økning på 1 prosent sammenlignet med mars 2016. Norske gjestedøgn har økt med 15 prosent, mens utenlandske gjestedøgn har gått ned 28 prosent.

Marsstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

 

NB! I og med at påsken var i april i 2017, mens den var i mars i 2016 er ikke alle tall direkte sammenlignbare med fjoråret.

 
Hovedpunkter i månedsstatistikken

  • Nord-Norge har en økning i ferie-/fritidsovernattinger på 36 prosent i mars 2017:

          Nordland   + 8 prosent

          Troms         + 47 prosent

          Finnmark   + 62 prosent

  • Nord-Norge har en økning i antall utenlandske hotellgjestedøgn på 5 prosent i mars 2017.

          Nordland   – 5 prosent

          Troms         + 3 prosent

          Finnmark   + 30 prosent

  • Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 11 prosent i mars 2017

          Nordland   + 7 prosent

          Troms         + 7 prosent

          Finnmark   + 36 prosent

Nord-Norge har en økning på 11 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per mars 2017, mens Norge totalt har en nedgang på 2 prosent


Grafene under viser trender for mars for årene 2013 – 2017:

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotellgjestedognstatistikk__per_mars_2017_med_Svalbard

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_mars_2017

Bilde: Polar Hotel, Båtsfjord
Foto: www.polarhotel.net