Nedgang i overnattingstrafikken i april

191 441 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i april 2017, er en nedgang på nesten 30 000 overnattinger fra april 2016.  Dette innebærer en nedgang på 13 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 2 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 5 prosent i april måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 2 prosent.

– Nedgangen i april skyldes i hovedsak forskyvning av påskeuken fra mars 2016 til april 2017, sier regiondirektør Ole H. Hjartøy i NHO Nordland. – Legger vi sammen økningen i mars med nedgangen i april er det en samlet økning på ca 18 000 overnattingsdøgn i Nord-Norge på disse to månedene, sier Hjartøy.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en nedgang i totaltrafikken på 20 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 6 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har gått ned med 12 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang i utenlandstrafikken på 4 prosent. Det har vært en nedgang i antall norske overnattinger på hotellene i nord med 22 prosent, mens Norge totalt har nedgang på 6 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en nedgang i losjiomsetningen på 19 prosent i april, mens Norge som helhet har en nedgang  på 11 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 14 prosent i april, mens Norge som helhet har en økning på 12 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene har økt med 31 prosent, mens den norske trafikken har økt med 3 prosent.

Det har i årets første 4 måneder vært 928 870 overnattinger i landsdelen, hvilket er vel 45.000 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 5 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 2 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en nedgang på 9 prosent sammenlignet med april 2016. Norske gjestedøgn har gått ned med 17 prosent, mens utenlandske gjestedøgn har økt med 13 prosent.

Aprilstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

NB! I og med at påsken var i mars i 2016, mens den var i april i 2016 er ikke alle tall direkte sammenlignbare med fjoråret.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en nedgang i forretningstrafikken på 25 prosent i april 2017.

Derav:

  • Nordland – 19 prosent
  • Troms – 28 prosent
  • Finnmark – 32 prosent

Nord-Norge har en nedgang i antall utenlandske hotellgjestedøgn på 12 prosent i april 2017.

Derav:

  • Nordland – 26 prosent
  • Troms – 12 prosent
  • Finnmark + 10 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 5 prosent i april 2017

Derav:

  • Nordland + 4 prosent
  • Troms – 10 prosent
  • Finnmark + 43 prosent

Grafene under viser trender for april for årene 2013 – 2017:

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotellgjestedognstatistikk__per_april_2017_med_Svalbard

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_april_2017

Bilde: Sommarøy Arctic Hotel, Tromsø
Foto: Gøran Mikkelsen / SAHT