Trafikkvekst i Finnmark og Nordland i juni

526 139 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juni 2017, er en økning på 16 607 overnattinger fra juni 2016.  Dette innebærer en økning på 3 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 1 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 4 prosent i juni måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt tilsvarende økning.

– Juni-tallene viser at fortsatt vekst i Finnmark og Nordland, mens Troms og Svalbard har en nedgang i antall hotellovernattinger, sier NHOs regiondirektør i Nordland, Ole Henrik Hjartøy.
– Når det gjelder camping har det vært en positiv utvikling i alle fylkene, sier Hjartøy.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en nedgang i totaltrafikken på 0,4 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 2 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har gått med 4 prosent, mens Norge som helhet har en økning i hotellenes utenlandstrafikk på 1 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord med 2 prosent, mens Norge totalt har tilsvarende økning.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 6 prosent i juni, mens Norge som helhet har en økning  på 8 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 9 prosent i juni, mens Norge som helhet har en nedgang på 4 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene har økt med 13 prosent, mens den norske trafikken har økt med 4 prosent.

Det har i årets første 6 måneder vært 1 710 728 overnattinger i landsdelen, hvilket er 74 200 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 5 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 1 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en nedgang på 16 prosent sammenlignet med juni 2016. Norske gjestedøgn har gått ned med 9 prosent, mens utenlandske gjestedøgn har gått ned med 23 prosent.

Junistatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

NB! Det er grunn til å tro at nedgang i utenlandske hotellgjestedøgn i Troms og Finnmark skyldes at utenlandske gjestedøgn kan ha blitt ført som norske gjestedøgn.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en nedgang i forretningstrafikken på 1 prosent i juni 2017.

Derav:

 • Nordland + 11 prosent
 • Troms – 13 prosent
 • Finnmark – 0,3 prosent
 • Nord-Norge har en økning ferie- og fritidstrafikken på 0,1 prosent i juni 2017.

Derav:

 • Nordland + 0,4 prosent
 • Troms – 6 prosent
 • Finnmark + 8 prosent
 • Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 4 prosent i juni 2017

Derav:

 • Nordland + 10 prosent
 • Troms – 4 prosent
 • Finnmark + 2 prosent

“Nord-Norge har en økning på 5 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per juni 2017, mens Norge totalt har en nedgang på 1 prosent”

Grafene under viser trender for juni for årene 2013 – 2017:

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotellgjestedognstatistikk__per_juni_2017_med_Svalbard

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_juni_2017

Bilde: Kirkeporten Camping, Skarsvåg
Foto: no.tripadvisor.com