Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2016

For 17. år på rad har NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge utarbeidet «Nordnorsk Reiselivsstatistikk».
Statistikken viser reiselivets betydning for Nord-Norge direkte og indirekte, og med noen av de ringvirkninger næringen utløser.

I tillegg presenteres trafikkutvikling for sentrale aktører i den nordnorske reiselivsnæringen. Følgende samarbeidspartnere bidrar med finansiering av arbeidet med bearbeiding og utgivelse av statistikk
for reiselivet i landsdelen: Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og NordNorsk Reiseliv.

Som grunnlag for analysearbeidet har det vært benyttet overnattingsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) tilrettelagt gjennom vårt samarbeid med Statistikknett.no, samt Satellittregnskap for turisme og struktur-/ omsetningsstatistikk fra SSB.

Oppdaterte sysselsettingsdata fra SSB er innhentet via NORUT. I tillegg er det innhentet statistisk materiale fra organisasjoner og
bedrifter.

Vi håper at statistikken kan bidra til å klargjøre hvilken betydning reiselivet har for landsdelen, både økonomisk og sysselsettingsmessig. Videre håper vi undersøkelsen og utviklingstrendene kan være grunnlag for både offentlig og privat planlegging og beslutning.

Tromsø august 2017
NHO Reiseliv

Last ned hele rapporten som PDF her: Nordnorsk_Reiselivsstatistikk_2016 eller bla i statistikken her.