Overnattingsrekord i august

531 695 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i august 2017, er en økning på 40 714 overnattinger fra august 2016.  Dette innebærer en økning på 8 prosent, mens Norge totalt har en økning på 2 prosent.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 12 prosent i august måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 4 prosent.

– NHOs regiondirektør i Nordland Ole Henrik Hjartøy konstaterer at de gode augusttallene bekrefter at det har vært en god turistsommer for overnattingsbedriftene i nord. – Det er også hyggelig å registrere at trafikkøkningen kommer i hele landsdelen og på Svalbard, sier Hjartøy.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 6 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 2 prosent, mens Norge som helhet har økt med 1 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord med 8 prosent, mens Norge totalt har en økning på 5 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 11 prosent i august, mens Norge som helhet har en økning  på 5 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 12 prosent i august, mens Norge som helhet har en nedgang på 1 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 22 prosent, mens den norske trafikken har økt med 0,5 prosent.

Det har i årets første 8 måneder vært 2 966 488 overnattinger i landsdelen, hvilket er 137 162 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 5 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 0,3 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 6 prosent sammenlignet med august 2016. Norske gjestedøgn har økt med 19 prosent, mens utenlandske gjestedøgn har gått ned med 3 prosent.

Auguststatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

NB! Det gjøres oppmerksom på at overgang til innrapportering av data til Altinn gir usikre tall i en overgangsfase. Det er grunn til å tro at den del utenlandske overnattinger også i august kan være registrert som norske overnattinger.


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 11 prosent i august 2017.

Derav:

  • Nordland + 3 prosent
  • Troms + 19 prosent
  • Finnmark + 22 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 8 prosent i august 2017.

Derav:

  • Nordland + 5 prosent
  • Troms + 4 prosent
  • Finnmark + 28 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 12 prosent i august 2017

Derav:

  • Nordland + 16 prosent
  • Troms + 4 prosent
  • Finnmark + 12 prosent

“Nord-Norge har en økning på 5 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per august 2017, mens Norge totalt har en nedgang på 0,3 prosent”


Grafene viser trender for august for årene 2013 – 2017:

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotellgjestedognstatistikk__per_august_2017_med_Svalbard

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_august_2017

 

Korgfjellet Fjellstue, Korgen
Foto: Korgfjellet.no