Campingtrafikken øker mest i september

282 751 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i september 2017, er en økning på 11 748 overnattinger fra september 2016.  Dette innebærer en økning på 4 prosent, mens Norge totalt har tilsvarende økning. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 18 prosent i september måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 7 prosent.

– NHOs regiondirektør Målfrid Baik konstaterer at også september har vært en god måned for overnattingsbedriftene i nord.– Det er spesielt hyggelig å registrere at campingtrafikken har en fortsatt positiv utvikling i alle fylkene, sier Baik.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 1 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge er på samme nivå som i 2016, mens Norge som helhet har økt med 3 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord med 1 prosent, mens Norge totalt har en økning på 6 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 7 prosent i september, mens Norge som helhet har en økning  på 11 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 15 prosent i september, mens Norge som helhet har en økning på 1 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 43 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 3 prosent.

Det har i årets første 9 måneder vært 3 249 239 overnattinger i landsdelen, hvilket er 148 910 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 5 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 0,1 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 7 prosent sammenlignet med september 2016. Norske gjestedøgn har gått ned med 6 prosent, mens utenlandske gjestedøgn har økt med 32 prosent.

Septemberstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

NB! Det gjøres oppmerksom på at overgang til innrapportering av data til Altinn gir usikre tall i en overgangsfase. Det er grunn til å tro at den del utenlandske overnattinger også i september kan være registrert som norske overnattinger.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 7 prosent i september 2017.

Derav:

  • Nordland + 11 prosent
  • Troms + 3 prosent
  • Finnmark + 3 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 4 prosent i september 2017.

Derav:

  • Nordland + 8 prosent
  • Troms – 2 prosent
  • Finnmark + 8 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 18 prosent i september 2017

Derav:

  • Nordland + 36 prosent
  • Troms + 8 prosent
  • Finnmark – 2 prosent

“Nord-Norge har en økning på 5 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per september 2017, mens Norge totalt har en økning på 0,1 prosent”


Grafene viser trender for september for årene 2013 – 2017:

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_september_2017

Hotellgjestedognstatistikk_per_september_2017_med_Svalbard

Scandic Hammerfest
Foto: scandichotels.com