Økt utenlandstrafikk i oktober

228 988 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i oktober 2017, er en økning på 11 087 overnattinger fra oktober 2016. Dette innebærer en økning på 5 prosent, mens Norge totalt har en økning på 1 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 21 prosent i oktober måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt nedgang på 2 prosent.

– NHOs regiondirektør Ole Henrik Hjartøy registrerer stor økning i utenlandstrafikken både på hotellene og campingplassene i nord. – Det er spesielt hyggelig at økningen i utenlandstrafikken fordeler seg over hele landsdelen, sier Hjartøy.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 6 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 3 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 19 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 2 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord med 4 prosent, mens Norge totalt har en økning på 5 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 12 prosent i oktober, mens Norge som helhet har en økning på 9 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge er på samme nivå som i oktober 2016, mens Norge som helhet har en nedgang på 10 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 27 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 13 prosent.

Det har i årets første 10 måneder vært 3 477 776 overnattinger i landsdelen, hvilket er 159 546 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 5 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 2 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 7 prosent sammenlignet med oktober 2016. Både norske og utenlandske gjestedøgn har økt med 7 prosent.

Oktoberberstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

NB! Det gjøres oppmerksom på at overgang til innrapportering av data til Altinn gir usikre tall i en overgangsfase. Det er grunn til å tro at den del utenlandske overnattinger også i september kan være registrert som norske overnattinger.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 12 prosent i oktober 2017.

Derav:

  • Nordland + 17 prosent
  • Troms + 7 prosent
  • Finnmark + 9 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 5 prosent i oktober 2017.

Derav:

  • Nordland + 9 prosent
  • Troms  0 prosent
  • Finnmark + 11 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 21 prosent i oktober 2017.

Derav:

  • Nordland + 44 prosent
  • Troms + 5 prosent
  • Finnmark + 21 prosent

“Nord-Norge har en økning på 5 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per oktober 2017, mens Norge totalt har en nedgang på 2 prosent”


Grafene viser trender for oktober for årene 2013 – 2017:

 

 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_oktober_2017

Hotellgjestedognstatistikk_per_oktober_2017_med_Svalbard

 

Skjervøy Fiskecamp
Foto: framtidinord.no