Fortsatt økning i utenlandstrafikken

209 105 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i november 2017, er en nedgang på 3 854 overnattinger fra november 2016.  Dette innebærer en nedgang på 2 prosent, mens Norge totalt har en økning på 3 prosent.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 16 prosent i november måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt nedgang på 5 prosent.

– NHOs regiondirektør Målfrid Baik registrerer fortsatt økning i utenlandstrafikken både på hotellene og campingplassene i nord. – Det er også positivt at økningen i utenlandstrafikken fordeler seg over hele landsdelen, sier Baik.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en nedgang i totaltrafikken på 1 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 14 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 3 prosent. Det har vært en nedgang i antall norske overnattinger på hotellene i nord med 4 prosent, mens Norge totalt har en økning på 5 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 0,3 prosent i november, mens Norge som helhet har en økning  på 8 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang på 7 prosent sammenlignet med november 2016, mens Norge som helhet har en nedgang på 12 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 24 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 18 prosent.

Det har i årets første 11 måneder vært 3 688 705 overnattinger i landsdelen, hvilket er 157 516 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 4 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 0,4 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en nedgang på 3 prosent sammenlignet med november 2016. Både norske og utenlandske gjestedøgn gått ned med 3 prosent.

Novemberstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

NB! Det gjøres oppmerksom på at overgang til innrapportering av data til Altinn gir usikre tall i en overgangsfase. Grunnet dette er det grunn til å tro at den del utenlandske overnattinger også i november kan være registrert som norske overnattinger.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

 • Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 0,3 prosent i november 2017.

Derav:

 • Nordland + 1 prosent
 • Troms + 1 prosent
 • Finnmark – 3 prosent

 

 • Nord-Norge har en nedgang i antall totale overnattinger på 2 prosent i november 2017.

Derav:

 • Nordland – 5 prosent
 • Troms  – 1 prosent
 • Finnmark + 5 prosent

 

 • Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 16 prosent i november 2017

Derav:

 • Nordland + 7 prosent
 • Troms + 20 prosent
 • Finnmark + 16 prosent

 

“Nord-Norge har en økning på 4 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per november 2017, mens Norge totalt har en økning på 0,4 prosent”

 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_november_2017

Hotellgjestedognstatistikk_per_november_2017_med_Svalbard

Sortlandhotellene
Foto: fotoknoff.no