Færre overnattinger – økt omsetning i januar

210 864 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i januar 2018, er en nedgang på 6 528 overnattinger fra januar 2017. Dette innebærer en nedgang på 3 prosent, mens Norge totalt har en økning på 5 prosent.  

Regiondirektør Målfrid Baik, NHO Arktis sier i en kommentar at januartallene kan tyde på at den store trafikkveksten vi har hatt den siste tiden er i ferd med å stabilisere seg.  – Det er imidlertid positivt å registrere at hotellenes losjiomsetning øker i januar på tross av redusert trafikk.

Hotellene i landsdelen har hatt en nedgang i trafikken på 2 prosent, mens Norge som helhet har hatt økning på 5 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en nedgang på 0,2 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utlandstrafikken på 12 prosent. Norske hotellovernattinger i landsdelen har gått ned med 3 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 3 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i losjiomsetningen på 11 prosent i januar 2018 mens Norge som helhet har en økning på 7 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har hatt en nedgang i trafikken på 9 prosent i januar, mens Norge totalt har en økning i campingtrafikken på 4 prosent. Utlandstrafikken til campingplassene i nord har gått ned med 4, mens den norske trafikken gått ned med 16 prosent.

På de kommersielle overnattingsbedriftene på Svalbard var det 6 714 overnattinger i januar 2018, en nedgang på 16 prosent sammenlignet med januar 2017. Utenlandske overnattinger økte med 7 prosent, mens norske overnattinger har gått ned med 34 prosent.

Januar-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

NB! Det gjøres oppmerksom på at overgang til innrapportering av data til Altinn gir usikre tall i en overgangsfase.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 11 prosent i januar 2018.

Derav:

  • Nordland + 22 prosent
  • Troms + 9 prosent
  • Finnmark – 5 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale overnattinger på 3 prosent i januar 2018.

Derav:

  • Nordland – 7 prosent
  • Troms  -2 prosent
  • Finnmark + 1 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale utenlandske overnattinger på 1 prosent i januar 2018

Derav:

  • Nordland – 10 prosent
  • Troms + 4 prosent
  • Finnmark – 10 prosent

“Nord-Norge har en nedgang på 3 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i per januar 2018, mens Norge totalt har en økning på 5 prosent”

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotellgjestedognstatistikk__per_januar_2018_med_Svalbard Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_januar_2018

Mary-Ann’s Polarrigg
Foto: polarriggen.com