Fortsatt økning i utenlandstrafikken

252 149 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mars 2018, er en nedgang på 29 230 overnattinger fra mars 2017.  Dette innebærer en nedgang på 10 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 5 prosent.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 15 prosent i mars måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 6 prosent.

NHOs regiondirektør Målfrid Baik sier det er gledelig å registrere økt utenlandstrafikk i alle fylkene og på Svalbard. – Grunnen til at totaltrafikken går ned i mars har sammenheng med at påsken var i mars i år, mens den var i april i 2017, sier Baik.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en nedgang i totaltrafikken på 13 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 0,2 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 17 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 8 prosent. Det har vært en nedgang i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 21 prosent, mens Norge totalt har en nedgang på 2 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en nedgang i losjiomsetningen på 12 prosent i mars, mens Norge som helhet har en nedgang på 6 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 0,3 prosent sammenlignet med mars 2017, mens Norge som helhet har en økning på 28 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 9 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 7 prosent.

Det har i årets første 3 måneder vært 708 716 overnattinger i landsdelen, hvilket er 28 713 færre enn fjorårets antall. Dette er en nedgang på 4 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 18 prosent sammenlignet med mars 2017. Utenlandske gjestedøgn er økt med 68 prosent, mens norske gjestedøgn er økt med 2  prosent.

Marsstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en nedgang i hotellenes losjiomsetning på 12 prosent i mars2018.

Derav:

  • Nordland – 11 prosent
  • Troms – 9 prosent
  • Finnmark – 18 prosent

Nord-Norge har en nedgang i antall totale overnattinger på 10 prosent i mars 2018.

Derav:

  • Nordland – 8 prosent
  • Troms  – 13 prosent
  • Finnmark – 10  prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 15 prosent i mars 2018

Derav:

  • Nordland + 9 prosent
  • Troms + 22 prosent
  • Finnmark + 3 prosent

 

“Nord-Norge har en nedgang på 4 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i per mars2018, mens Norge totalt har en økning på 4 prosent”

 

 


 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotellgjestedognstatistikk_per_mars_2018_med_Svalbard

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_mars_2018

Reine Rorbuer
Foto: Christer Olsen/SOME – Classic Norway