Meld deg på Reiselivskonferansen den 19. september 2018!

Velkommen til NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norges årlige reiselivskonferanse onsdag 19. september i Tromsø.
Adm.dir. Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv snakker om reiselivet som kommunenes beste venn.Temaer for årets konferanse er:

  • Fokus på den nye tid
  • Reiselivsnæringen som sysselsetter og verdiskaper
  • Kvalitetssikring og sikkerhet
  • Hvordan sikre rekrutteringen og ta vare på fremtidens talenter?
  • Fokus på matopplevelser

Konferansen er på Clarion Hotel The Edge og avrundes med Reiselivsaften på Stortorget i Tromsø.

Meld deg på konferansen og reiselivsaften

Nordnorsk Storhusholdningsmesse arrangeres torsdag 20. september i Fløyahallen.

Trenger du hotellrom? Clarion Hotel The Edge cl.theedge@choice.no eller
77 66 84 00 Oppgi referanse: NHO Reiseliv for avtalepris enkeltrom per døgn
kr. 1546,- inkl. frokost.