Utenlandstrafikken fortsatt i vekst, nedgang i norsk trafikk

256 661 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mai 2018, er en økning på 703 overnattinger fra mai 2017.  Dette innebærer en økning på 0,3 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 5 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 5 prosent i mai måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt tilsvarende økning.

NHOs regiondirektør Målfrid Baik sier det er gledelig å registrere at utenlandstrafikken til Nord-Norge og Svalbard fortsetter å øke. – Når det gjelder nedgangen i forretningstrafikken fra Norge, er dette en utvikling vi vil følge nøye framover, sier Baik.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en nedgang i totaltrafikken på 2 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 3 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 9 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent. Det har vært en nedgang i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 4 prosent, mens Norge totalt har en økning på 3 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en nedgang i losjiomsetningen på 8 prosent i mai, mens Norge som helhet har en nedgang på 1 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 5 prosent sammenlignet med mai 2017, mens Norge som helhet har en økning på 10 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 2 prosent, mens den norske trafikken har økt med 8 prosent.

Det har i årets første 5 måneder vært 1 178 859 overnattinger i landsdelen, hvilket er 5 969 færre enn fjorårets antall. Dette er en nedgang på 1 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 6 prosent sammenlignet med mai 2017. Utenlandske gjestedøgn er økt med 30 prosent, mens norske gjestedøgn er gått ned med 6 prosent.

Maistatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

 


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en nedgang i hotellenes forretningstrafikk på 9 prosent i mai 2018.

Derav:

  • Nordland + 3 prosent
  • Troms – 22 prosent
  • Finnmark – 8 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 0,3 prosent i mai 2018.

Derav:

  • Nordland + 6 prosent
  • Troms  – 6 prosent
  • Finnmark – 4 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 5 prosent i mai 2018

Derav:

  • Nordland + 8 prosent
  • Troms – 0,5 prosent
  • Finnmark + 7 prosent

 

“Nord-Norge har en nedgang på 1 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per mai 2018, mens Norge totalt har en økning på 4 prosent”

 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_mai_2018

Hotellgjestedognstatistikk_per_mai_2018_med_Svalbard

 

Arnøy Bygge
Foto: Arnøy Brygge/arnoy.no