Økt utenlandstrafikk, nedgang i norsk trafikk

515 878 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juni 2018, er en nedgang på 10 261 overnattinger fra juni 2017. Dette innebærer en nedgang på 2 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 4 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 6 prosent i juni måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 1 prosent.

NHOs regiondirektør Ole Hjartøy sier det er gledelig å registrere at utenlandstrafikken til Nord-Norge og Svalbard fortsetter å øke. – Når det gjelder nedgangen i trafikken fra Norge, er nok den store værforskjellen mellom nord og sør juni i en vesentlig årsak til dette, sier Hjartøy.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en nedgang i totaltrafikken på 1 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 5 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 4 prosent. Det har vært en nedgang i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 3 prosent, mens Norge totalt har en økning på 8 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 1 prosent i juni, mens Norge som helhet har en økning på 6 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang på 4 prosent sammenlignet med juni 2017, mens Norge som helhet har en økning på 6 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 8 prosent, mens den norske trafikken har gått med 19 prosent.

Det har i årets første 6 måneder vært 1 694 737 overnattinger i landsdelen, hvilket er 16 230 færre enn fjorårets antall. Dette er en nedgang på 1 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 5 prosent sammenlignet med juni 2017. Utenlandske gjestedøgn er økt med 18 prosent, mens norske gjestedøgn er gått ned med 8 prosent.

Junistatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

 


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en nedgang i antall totale overnattinger på 2 prosent i juni 2018.

Derav:

  • Nordland – 2 prosent
  • Troms + 1 prosent
  • Finnmark – 5 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 6 prosent i juni 2018.

Derav:

  • Nordland + 6 prosent
  • Troms  + 10 prosent
  • Finnmark + 2 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske hotellgjestedøgn på 5 prosent i juni 2018.

Derav:

  • Nordland + 5 prosent
  • Troms + 3 prosent
  • Finnmark + 6 prosent

 

“Nord-Norge har en nedgang på 1 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per juni 2018, mens Norge totalt har en økning på 4 prosent”

 

 

 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_juni_2018

Hotellgjestedognstatistikk_per_juni_2018_med_Svalbard

 

Skittenelv Camping, Tromsø
Foto: visitnorway.no