Hotellvekst fra utlandet, nedgang i norsk trafikk

524 645 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i august 2018, er en nedgang på 7 050 overnattinger fra august 2017.  Dette innebærer en nedgang på 1 prosent, mens Norge totalt var på samme nivå som i 2017. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 2 prosent i august måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 1 prosent.

NHOs regiondirektør Ole Hjartøy sier det er gledelig å registrere at antall utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge og på Svalbard fortsetter å øke. – Når det gjelder nedgangen i antall norske hotellgjestedøgn kan det synes som dette hovedsakelig skyldes nedgang i yrkes- og kurs/konferansetrafikken, sier Hjartøy.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 1 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 2 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 11 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 1 prosent. Det har vært en nedgang i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 4 prosent, mens Norge totalt har en økning på 2 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 1 prosent i august, mens Norge som helhet har en økning på 7 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang på 5 prosent sammenlignet med august 2017, mens Norge som helhet har en nedgang på 3 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har gått ned med 4 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 5 prosent.

Det har i årets første 8 måneder vært 2 900 764 overnattinger i landsdelen, hvilket er 67 097 færre enn fjorårets antall. Dette er en nedgang på 2 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 3 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 10 prosent sammenlignet med august 2017. Utenlandske gjestedøgn er økt med 13 prosent, mens norske gjestedøgn har økt med 7 prosent.

Auguststatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en nedgang i antall totale overnattinger på 1 prosent i august 2018.

Derav:

  • Nordland – 1 prosent
  • Troms – 3 prosent
  • Finnmark + 2 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske  overnattinger på 2 prosent i august 2018.

Derav:

  • Nordland 0 prosent
  • Troms  + 3 prosent
  • Finnmark + 9 prosent

Nord-Norge har en økning i antall utenlandske hotellgjestedøgn på 11 prosent i august 2018

Derav:

  • Nordland + 12 prosent
  • Troms + 11 prosent
  • Finnmark + 8 prosent

“Nord-Norge har en nedgang på 2 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per august 2018, mens Norge totalt har en økning på 3 prosent”

 


Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotellgjestedognstatistikk_per_august_2018_med_Svalbard

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_august_2018

 

Saltstraumen Hotel
Foto: visitnorway.no