Beskjeden økning i nord, nedgang i Sør-Norge

285 814 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i september 2018, er en økning på 3 063 overnattinger fra september 2017.  Dette innebærer en økning på 1 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 4 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 1 prosent i september måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 5 prosent.

NHOs regiondirektør Målfrid Baik sier det er gledelig å registrere at antall utenlandske hotellovernattinger i fortsetter å øke. Denne økningen har vært størst i Finnmark.  – Det er også positivt å registrere at den norske trafikken etter noen måneders nedgang har en beskjeden økning i september, sier Baik.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 2 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 3 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 9 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 3 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 0,1 prosent, mens Norge totalt har en nedgang på 3 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 2 prosent i september, mens Norge som helhet har en nedgang på 2 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang på 0,5 prosent sammenlignet med september 2017, mens Norge som helhet har en nedgang på 8 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har gått ned med 7 prosent, mens den norske trafikken har økt med 6 prosent.

Det har i årets første 9 måneder vært 3 183 956 overnattinger i landsdelen, hvilket er 66 656 færre enn fjorårets antall. Dette er en nedgang på 2 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 2 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 16 prosent sammenlignet med september 2017. Utenlandske gjestedøgn er gått ned med 1 prosent, mens norske gjestedøgn har økt med 29 prosent.

Septemberstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 1 prosent i september 2018.

Derav:

  • Nordland – 2 prosent
  • Troms + 1 prosent
  • Finnmark + 7 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske  overnattinger på 1 prosent i september 2018.

Derav:

  • Nordland 0 prosent
  • Troms  – 1 prosent
  • Finnmark + 8 prosent

Nord-Norge har en økning i antall utenlandske hotellgjestedøgn på 9 prosent i september 2018

Derav:

  • Nordland + 2 prosent
  • Troms + 14 prosent
  • Finnmark + 12 prosent

“Nord-Norge har en nedgang på 2 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per september 2018, mens Norge totalt har en økning på 2 prosent”

 

 


Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_september_2018

Hotellgjestedognstatistikk_per_september_2018_med_Svalbard


Polar Park, Bardu

Foto:www.wolflodge.no