Fortsatt overnattingsøkning i nord

237 599 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i oktober 2018, er en økning på 8 611 overnattinger fra oktober 2017.  Dette innebærer en økning på 4 prosent, mens Norge totalt var tilnærmet uendret i forhold til fjoråret.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 7 prosent i oktober måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 2 prosent.

NHOs regiondirektør Ole Hjartøy sier det er gledelig å registrere fortsatt økning i utenlandstrafikken til Nord-Norge og Svalbard.  – Det er også positivt å registrere at hotellenes losjiomsetning har økt i alle fylkene, sier Hjartøy.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 4 prosent, mens Norge som helhet er tilnærmet uendret i forhold til fjoråret. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 14 prosent, mens Norge som helhet er tilnærmet uendret i forhold til fjoråret. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 2 prosent, mens Norge totalt er tilnærmet uendret i forhold til fjoråret.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 5 prosent i oktober, mens Norge som helhet har en nedgang på 1 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 3 prosent sammenlignet med oktober 2017, mens Norge som helhet har en nedgang på 3 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har gått ned med 7 prosent, mens den norske trafikken har økt med 10 prosent.

Det har i årets første 10 måneder vært 3 419 301 overnattinger i landsdelen, hvilket er 60 299 færre enn fjorårets antall. Dette er en nedgang på 2 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 2 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 11 prosent sammenlignet med oktober 2017. Utenlandske gjestedøgn har økt med 28 prosent, mens norske gjestedøgn har økt med 4 prosent.

Oktoberstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

 


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 4 prosent i oktober 2018.

Derav:

  • Nordland – 1 prosent
  • Troms + 7 prosent
  • Finnmark + 9 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske  overnattinger på 7 prosent i oktober 2018.

Derav:

  • Nordland + 2 prosent
  • Troms  + 21 prosent
  • Finnmark – 18 prosent

Nord-Norge har en økning i antall utenlandske hotellgjestedøgn på 14 prosent i oktober 2018

Derav:

  • Nordland + 9 prosent
  • Troms + 26 prosent
  • Finnmark – 19 prosent

 


“Nord-Norge har en nedgang på 2 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per oktober 2018, mens Norge totalt har en økning på 2 prosent”

 


Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_oktober_2018

Hotellgjestedognstatistikk_per_oktober_2018_med_Svalbard 

 

Sandland brygge, Loppa kommune
Foto: sandlandbrygge.com