Overnattingsveksten i nord flatet ut i 2018

3 842 002 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2018 er en nedgang  på 37 968 overnattinger fra 2017 til 2018. Dette innebærer en nedgang på 1 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 2 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har hatt en økning på 6 prosent fra 2017 til 2018. Den norske trafikken har gått ned med 5 prosent. Tilsvarende tall for Norge som helhet er en økning i utenlandstrafikken på 2 prosent og en økning i den norske trafikken på 1 prosent. 

Statistikken viser at 2018 er det nest beste året noen sinne for overnattingsbedriftene i nord, sier regiondirektør Ole Henrik Hjartøy i NHO Nordland. – Det er ved årets avslutning spesielt hyggelig å konstatere at utenlandstrafikken øker i hele landsdelen i desember og for året som helhet, avslutter Hjartøy.

Hotellene i landsdelen har i 2018 en økning i totaltrafikken på 0,3 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 2 prosent. Utenlandstrafikken til de nordnorske hotellene har økt med 9 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på  1 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 2 prosent i 2018, mens Norge som helhet har hatt en økning på 3 prosent.

På campingplassene og hyttegrendene har det vært en nedgang i totaltrafikken på 4 prosent fra 2017 til 2018, mens Norge som helhet har en økning på 1 prosent. Den utenlandske campingtrafikken til Nord-Norge har økt med 1 prosent, mens den norske trafikken har hatt en nedgang på 10 prosent.

Utenlandstrafikken til de nordnorske overnattingsbedriftene har i desember 2018 en økning på 12 prosent i forhold til desember 2017, mens utlandstrafikken til Norge totalt hadde en nedgang på 2 prosent i samme periode.

På de kommersielle overnattingsbedriftene på Svalbard var det i 2018 155 046 overnattinger, en økning på 6 prosent fra 2017. Norske overnattinger har gått ned med 0,2 prosent, mens utenlandske overnattinger økte med 16 prosent.

Desemberstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 8 prosent i desember 2018.

Derav:

  • Nordland + 2 prosent
  • Troms + 11 prosent
  • Finnmark + 8 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 3 prosent i desember 2018.

Derav:

  • Nordland – 5 prosent
  • Troms  + 7 prosent
  • Finnmark + 6 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 12 prosent i desember 2018

Derav:

  • Nordland + 3 prosent
  • Troms + 15 prosent
  • Finnmark + 9 prosent

 


“Nord-Norge har en nedgang på 1 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i 2018, mens Norge totalt har en økning på 2 prosent”

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:
Hotellgjestedognstatistikk_per_desember_2018_med_Svalbard
Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_desember_2018


 

Clarion Collection Hotel With, Tromsø
Foto: booking.com