God start på det nye året i nord

218 737 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i januar 2019, er en økning på 7 873 overnattinger fra januar 2018. Dette innebærer en vekst på 4 prosent, mens Norge totalt har en økning på 2 prosent.

Regiondirektør Målfrid Baik, NHO Arktis sier i en kommentar at januartallene viser at det fortsatt er en god trafikkutvikling i nord. – I tillegg til en fin vekst av utelandstrafikken er det også positivt å registrere at den norske trafikken viser en fin økning i januar, sier Baik.

Hotellene i landsdelen har hatt en økning i trafikken på 3 prosent, mens Norge som helhet har hatt økning på 2 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en økning på 6 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang i utlandstrafikken på 1 prosent. Norske hotellovernattinger i landsdelen har økt med 2 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 3 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i losjiomsetningen på 9 prosent i januar 2019 mens Norge som helhet har en økning på  4 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har hatt en økning i trafikken på 9 prosent i januar, mens Norge totalt er på samme nivå som i 2018. Utlandstrafikken til campingplassene i nord har økt med 6 prosent, mens den norske trafikken økt med 13 prosent.

På de kommersielle overnattingsbedriftene på Svalbard var det 8 371 overnattinger i januar 2019, en økning på 25 prosent sammenlignet med januar 2018. Utenlandske overnattinger har gått ned med 8 prosent, mens norske overnattinger har økt med 65 prosent.

Januar-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 9 prosent i januar 2019.

Derav:

  • Nordland + 3 prosent
  • Troms + 10 prosent
  • Finnmark + 19 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 4 prosent i januar 2019.

Derav:

  • Nordland + 7 prosent
  • Troms  + 1 prosent
  • Finnmark + 6 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 6 prosent i januar 2019

Derav:

  • Nordland + 19 prosent
  • Troms + 4 prosent
  • Finnmark + 4 prosent

 


“Nord-Norge har en økning på 4 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i per januar 2019, mens Norge totalt har en økning på 2 prosent”

 

 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:
Hotellgjestedognstatistikk__per_januar_2019_med_Svalbard

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_januar_2019


 

Big Fish Adventure, Hasvik
Foto: bigfishadventure.no