Mars-rekord for overnattingsbedriftene i nord

280 323 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mars 2019, er en økning på 28 174 overnattinger fra mars 2018.  Dette innebærer en økning på 11 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 1 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 17 prosent i mars måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 2 prosent. Les mer