Påsken ga nedgang for hotellene i april

198 342 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i april 2019, er en nedgang på 15 762 overnattinger fra april 2018.  Dette innebærer en nedgang på 7 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 4 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 12 prosent i april måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 6 prosent.

– NHOs regiondirektør Ole Hjartøy registrerer at overnattingsbedriftene i nord har hatt en nedgang i april. –Dette skyldes hovedsakelig at påsken har gitt en naturlig nedgang i hotellenes forretningstrafikk. Det er gledelig å se at utenlandstrafikken til nord fortsetter å øke med Nordland og Svalbard som har hatt størst veksten denne måneden, sier Hjartøy.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en nedgang i totaltrafikken på 11 prosent, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 1 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 11 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 9 prosent. Det har vært en nedgang i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 15 prosent, mens Norge totalt har en nedgang på 3 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en nedgang i losjiomsetningen på 16 prosent i april, mens Norge som helhet har en nedgang på 9 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har hatt en økning på 8 prosent sammenlignet med april 2018, mens Norge som helhet har en økning på 25 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 14 prosent, mens den norske trafikken har økt med 2 prosent.

Det har i årets første 4 måneder vært 956 044 overnattinger i landsdelen, hvilket er 33 136 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 4 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 1 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 11 prosent sammenlignet med april 2018, hvor utenlandske gjestedøgn har økt med 42 prosent og norske gjestedøgn har gått ned med 1 prosent. 

April-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

 


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en nedgang i hotellenes losjiomsetning på 16 prosent i april 2019.

Derav:

  • Nordland – 18 prosent
  • Troms – 11 prosent
  • Finnmark – 18 prosent

Nord-Norge har en nedgang i antall totale overnattinger på 7 prosent i april 2019.

Derav:

  • Nordland – 9 prosent
  • Troms  – 4 prosent
  • Finnmark – 9 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 12 prosent i april 2019

Derav:

  • Nordland + 29 prosent
  • Troms + 2 prosent
  • Finnmark + 0,4 prosent

 


“Nord-Norge har en økning på 4 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per april 2019, mens Norge totalt har en økning på 1 prosent”


Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_april_2019

Hotellgjestedognstatistikk_per_april_2019_med_Svalbard


Karasjok Camping, Karasjok
Foto: karacamp.no