Solid campingøkning gir overnattingsrekord i august

 

558 912 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i august 2019, er en økning på 34 267 overnattinger fra august 2018. Dette innebærer en økning på 7 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 5 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 9 prosent i august måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 6 prosent.

NHOs regiondirektør Ole Hjartøy registrerer augustrekord for kommersielle overnattinger i nord med unntak av Finnmark. – I august er det spesielt campingtrafikken som bidrar til vekst og det er hyggelig å se at hotellene og campingplassene har en fin vekst både i norske og utenlandske overnattinger, sier Hjartøy.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 2 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 6 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge er på samme nivå som i 2018, mens Norge som helhet har en økning på 3 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 4 prosent, mens Norge totalt har en økning på 7 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 6 prosent i august, mens Norge som helhet har tilsvarende økning.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har hatt en økning på 13 prosent sammenlignet med august 2018, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 18 prosent, mens den norske trafikken har økt med 5 prosent.

Det har i årets første 8 måneder vært 3 041 669 overnattinger i landsdelen, hvilket er 139 911 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 5 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 3 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 3 prosent sammenlignet med august 2018, hvor utenlandske gjestedøgn har økt med 18 prosent og norske gjestedøgn har gått ned med 15 prosent.

August-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 6 prosent i august 2019.

Derav:

  • Nordland + 6 prosent
  • Troms + 18 prosent
  • Finnmark – 9 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 7 prosent i august 2019.

Derav:

  • Nordland + 8 prosent
  • Troms  + 13 prosent
  • Finnmark – 7 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 9 prosent i august 2019

Derav:

  • Nordland + 11 prosent
  • Troms + 18 prosent
  • Finnmark – 6 prosent

“Nord-Norge har en økning på 5 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per august 2019, mens Norge totalt har en økning på 3 prosent”


 

 

 

 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_august_2019

Hotellgjestedognstatistikk_per_august_2019_med_SvalbardJakobsbakken Mountain Resort
Foto: Daniel Jensen Normann / jakobsbakkenmountainresort.com