Hotell- og campingvekst gir overnattingsrekord i oktober

259 148 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i oktober 2019, er en økning på 21 549 overnattinger fra oktober 2018.  Dette innebærer en økning på 9 prosent, mens Norge totalt hadde en tilsvarende økning. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 27 prosent i oktober måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 13 prosent.

NHOs regiondirektør Målfrid Baik registrerer at vekst i hotell- og campingtrafikken gir overnattingsrekord i Nord-Norge i oktober.  – Vi ser imidlertid at Finnmark ikke viser den samme veksten som i øvrige deler av landsdelen, sier Baik.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 6 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 10 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 18 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 14 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 3 prosent, mens Norge totalt har en økning på 9 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 4 prosent i oktober, mens Norge som helhet har en økning på 13 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har hatt en økning på 27 prosent sammenlignet med oktober 2018, mens Norge som helhet har en økning på 8 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 51 prosent, mens den norske trafikken har hatt en økning på 14 prosent.

Det har i årets første 10 måneder vært 3 593 292 overnattinger i landsdelen, hvilket er 168 121 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 5 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 3 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 26 prosent sammenlignet med oktober 2018, hvor utenlandske gjestedøgn har økt med 35 prosent og norske gjestedøgn har økt med 22 prosent. 

Oktober-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 4 prosent i oktober 2019.

Derav:

  • Nordland – 4 prosent
  • Troms + 15 prosent
  • Finnmark + 2 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 9 prosent i oktober 2019.

Derav:

  • Nordland + 13 prosent
  • Troms  + 10 prosent
  • Finnmark – 5 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 27 prosent i oktober 2019

Derav:

  • Nordland + 21 prosent
  • Troms + 37 prosent
  • Finnmark – 2 prosent

“Nord-Norge har en økning på 5 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per oktober 2019, mens Norge totalt har en økning på 3 prosent”


 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_oktober_2019

Hotellgjestedognstatistikk_per_oktober_2019_med_Svalbard


The Aurora Canvas Dome, Alta
Foto: glodexplorer.no