Nordnorsk Markedsføringspris til Henriette Bismo Eilertsen

Prisen utdeles av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Jury er styret i samme forening.

 

Kriterier:

Prisen skal gå til en person, bedrift eller en organisasjon som har:

  • betydd mye for markedsføringen av Nord-Norge
  • vært en sterk bidragsyter til å markedsføre Nord-Norge i inn- og utland sett i et reiselivsperspektiv
  • hatt en positiv innflytelse og påvirkning i utviklingen av landsdelen
  • vært en positiv ambassadør for Nord-Norge

NORDNORSK MARKEDFØRINGSPRIS 2020

Bærekraftig helårsturisme er i dag en målsetting for de fleste reiselivsvirksomheter og destinasjoner i Nord-Norge. Dette er en ambisjon som krever lokale visjoner, evne til regional samhandling og målrettet innsats på mange områder.

Hvis en legger til kunnskap om internasjonale markeder, kundesegmenter, produktpakking og vertskap skjønner man at det er krevende å lykkes.

Årets prisvinner hadde en ide som for 15 år siden ble til en visjon om å skape helårsturisme til sin destinasjon. Dette skulle blant annet gjøres ved å utfordre vedtatte sannheter og rådende logikk i reiselivsbransjen hun var en del av.

Fast i troen på sin visjon har vinneren med entusiasme og ukuelig stå-på vilje over mange år, klart å engasjere sine kollegaer, andre reiselivsaktører og næringsliv forøvrig.  Engasjementet har også bredt seg ut over hele kysten av Nord-Norge, fordi vinneren har en helhjertet overbevisning om at regionalt samarbeid er nødvendig for å lykkes med store reiselivsplaner.

Konseptet som ble utviklet i samarbeid med flere andre destinasjoner har vist at vinneren er en dyktig relasjonsbygger, inspirator, leder og markedsfører. For å lykkes har det vært viktig å nå ut i verden til samarbeidspartnere, potensielle kunder og bransjeorganisasjoner. Det har vinneren på forbilledlig måte klart ved å være til stede på arenaer over hele verden, og gjentakende presentasjoner for målgruppene over flere år. Presentasjonene løfter frem alle destinasjonene i konseptet på en tillitsvekkende måte, noe som både har styrket innsalget og samarbeidet i Nord-Norge.

Kristin Krohn Devold:

Gjennombruddet kom for 10 år siden, med Saga Ruby som første skip med «Vintercruise og arctic living» som bærende element for opplevelsene på land. Da var Nord-Norge en «sommerdestinasjon».

Fra det første skipet og frem til i dag, har vinneren og samarbeidspartnerne kontinuerlig utviklet produktet for at «vintercruise» skal gi økt bærekraft gjennom lokale miljøhensyn, lokal livskvalitet og lokal verdiskaping.

Flere destinasjoner langs kysten fra Bergen til Alta har dratt veksler på vinnerens fremsynte konseptutvikling, og vintercruisene har bidratt til å fremme «hele Norge hele året» ved å gi et volum til aktivitets – og opplevelsesbedriftene på land som har skapt helårlig sysselsetting og verdiskaping. Et verdifullt heleårlig aktivitets- og opplevelsestilbud har igjen vært en viktig «reason to go» også for andre turister som benytter hoteller og andre overnattingstilbud på land.

Gjennom selskapet North Adventure i Alta, har vinneren sørget for at oppleveles-konseptet har blitt solgt og levert i tråd med brukernes høye forventninger på alle destinasjoner.

Vinneren har selv har stått på kaia på flere destinasjoner og organisert det hele med busser, guider og opplevelses leverandører – og har bygd opp et fantastisk team rundt seg med eksepsjonell rutine og serviceinnstilling.

Fra 2010 og frem til i dag har Alta hatt over 180.000 cruisegjester fordelt på 170 anløp. Særlig skip på vintercruise har 1-2 liggedøgn i Alta der gjestene deltar på flere organiserte aktiviteter enn på noen andre destinasjoner i Norge. Bruk av lokale opplevelsesbedrifter og helårlig verdiskapning lokalt har vært rettesnoren.

Konseptet «Vintercruise» har satt Nord-Norge på verdenskartet for en spennende og krevende målgruppe, og vinneren har også bidratt til å sette dagorden for en mer bærekraftig utvikling av cruisevirksomheten i nord.

Vinneren av Nordnorsk Markedsføringspris 2020 er:

Henriette Bismo Eilertsen