Trude skal lede nordnorsk satsing mot MICE-markedet

Trude Pettersen er fra 1. februar 2020 ansatt i Reiseliv i Nord AS for å jobbe frem et nytt nordnorsk initiativ som skal samle kreftene for å sette Nord-Norge på kartet i det norske og internasjonale kurs, kongress og «event» markedet (MICE).

Bak initiativet står destinasjoner og reiselivsbedrifter fra Troms og Finnmark samt Nordland. Disse forener sine ressurser for å øke trafikken til Nord-Norge. Flere destinasjoner har gjennom de siste år fått øket kapasitet og kvalitet på kurs- og konferansehoteller. Arrangementene knyttes opp mot attraksjoner og opplevelser i verdensklasse.

Målet er å skape interesse for og styrke kunnskapen om Nord-Norge som vertskap for nasjonale og internasjonale møter og idrettsarrangementer.

Trude Pettersen har lang erfaring fra arbeid i dette markedet, og ser frem til å utvikle det nordnorske MICE initiativet sammen med teamet i Reiseliv i Nord.