Overnattingsrekord i nord i 2019

4 026 567 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2019 er en økning  på 184 565 overnattinger fra 2018 til 2019. Dette innebærer en økning på 5 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 4 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har hatt en økning på 9 prosent fra 2018 til 2019. Den norske trafikken har økt ned med 2 prosent. Tilsvarende tall for Norge som helhet er en økning i utenlandstrafikken på 6 prosent og en økning i den norske trafikken på 3 prosent.

NHOs regiondirektør Målfrid Baik registrerer at 2019 er det beste året noen sinne for overnattingsbedriftene i nord. – Det er spesielt hyggelig å konstatere at både hotell- og campingtrafikken, samt utenlandstrafikken har økt i hele landsdelen, avslutter Baik.

Hotellene i landsdelen har i 2019 en økning i totaltrafikken på 4 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent. Utenlandstrafikken til de nordnorske hotellene har økt med 7 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 6 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 8 prosent i 2019, mens Norge som helhet har hatt tilsvarende økning.

På campingplassene og hyttegrendene har det vært en økning i totaltrafikken på 6 prosent fra 2018 til 2019, mens Norge som helhet har en økning på 1 prosent. Den utenlandske campingtrafikken til Nord-Norge har økt med 12 prosent, mens den norske trafikken er på samme nivå som i 2018.

Utenlandstrafikken til de nordnorske overnattingsbedriftene har i desember 2019 en økning på 13 prosent i forhold til desember 2018, mens utlandstrafikken til Norge totalt hadde en økning på 16 prosent i samme periode.

På de kommersielle overnattingsbedriftene på Svalbard var det i 2019 165 838 overnattinger, en økning på 7 prosent fra 2018. Norske overnattinger har økt med 1 prosent, mens utenlandske overnattinger økte med 15 prosent.

Desemberstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 11 prosent i desember 2019.

Derav:

  • Nordland +12 prosent
  • Troms + 15 prosent
  • Finnmark – 3 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 4 prosent i desember 2019.

Derav:

  • Nordland + 11 prosent
  • Troms  + 2 prosent
  • Finnmark – 5 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 13 prosent i desember 2019

Derav:

  • Nordland + 37 prosent
  • Troms + 13 prosent
  • Finnmark – 6 prosent

 


“Nord-Norge har en økning på 5 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i 2019, mens Norge totalt har en økning på 4 prosent”


 

 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_desember_2019

Hotellgjestedognstatistikk_per_desember_2019_med_Svalbard


Basecamp Hotel & Expeditions

Foto: Terje Nergård Nilssen, Basecamp Explorer Spitsbergen AS.