God start på 2020

231 364 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i januar 2020, er en økning på 12 627 overnattinger fra januar 2019.  Dette innebærer en vekst på 6 prosent, mens Norge totalt har en økning på 9 prosent.

NHOs regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen sier i en kommentar at januartallene viser at det fortsatt er en god trafikkutvikling i nord.  – Det er spesielt gledelig å registrere at utenlandstrafikken Nord-Norge og Svalbard fortsetter å vokse, sier Bjarmann-Simonsen.

 Hotellene i landsdelen har hatt en økning i trafikken på 5 prosent, mens Norge som helhet har hatt økning på 9 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en økning på 27 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utenlandstrafikken på 14 prosent.  Norske hotellovernattinger i landsdelen har gått ned med 6 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 7 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i losjiomsetningen på 13 prosent i januar 2020, mens Norge som helhet har en økning på 10 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har hatt en økning i trafikken på 13 prosent i januar, mens Norge totalt hadde en økning på 12 prosent. Utenlandstrafikken til campingplassene i nord har økt med 8 prosent, mens den norske trafikken økt med 20 prosent.

På de kommersielle overnattings-bedriftene på Svalbard var det 8 696 overnattinger i januar 2020, en økning på 4 prosent sammenlignet med januar 2019. Utenlandske overnattinger har økt med 38 prosent, mens norske overnattinger har gått ned med 20 prosent.

 Januar-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon.

 


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 13 prosent i januar 2020.

Derav:

  • Nordland + 9 prosent
  • Troms og Finnmark + 15 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 6 prosent i januar 2020.

Derav:

  • Nordland + 8 prosent
  • Troms og Finnmark  + 5 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 24 prosent i januar 2020.

Derav:

  • Nordland + 11 prosent
  • Troms og Finnmark + 28 prosent

 


“Nord-Norge har en økning på 6 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i januar 2020, mens Norge totalt har en økning på 9 prosent”


 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_januar_2020

Hotellgjestedognstatistikk__per_januar_2020_med_Svalbard

 


Bjørnfjell Mountain Lodge, Alta

Foto: www.bjornfjell.no / Katelin Pell