Bråstopp i mars

140 900 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mars 2020, er en nedgang på 139 423 overnattinger fra mars 2019.  Dette innebærer en nedgang på 50 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 55 prosent.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 62 prosent i mars måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en nedgang i utenlandstrafikken på 51 prosent.

NHOs regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen konstaterer at marstallene viser en dramatisk nedgang for overnattingsbedriftene i nord og bekrefter at reiselivet er hardest rammet av krisen vi er inne i. – Vi må nå gjøre alt vi kan for å legge til rette for at vi kan få så mye aktivitet som mulig i næringen, slik at folk kan komme seg tilbake på jobb og verdier skapes, sier Bjarmann-Simonsen.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en nedgang i totaltrafikken på 51 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 57 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har gått ned med 65 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 53 prosent. Det har vært en nedgang i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 40 prosent, mens Norge totalt har en nedgang på 58 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en nedgang i losjiomsetningen på 47 prosent i mars, mens Norge som helhet har en nedgang på 54 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang på 43 prosent sammenlignet med mars 2019, mens Norge som helhet har en nedgang på 42 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har gått ned med 50 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 34 prosent.

Det har i årets første 3 måneder vært 660 417 overnattinger i landsdelen, hvilket er 97 285 færre enn fjorårets antall. Dette er en nedgang på 13 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 14 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en nedgang på 64 prosent sammenlignet med mars 2019. Utenlandske gjestedøgn er gått ned med 52 prosent, mens norske gjestedøgn er gått ned med 71 prosent.

Mars-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.      Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en nedgang i hotellenes losjiomsetning på 47 prosent i mars 2020.

Derav:

  • Nordland – 47 prosent
  • Troms og Finnmark – 47 prosent

Nord-Norge har en nedgang i antall totale overnattinger på 50 prosent i mars 2020.

Derav:

  • Nordland – 48 prosent
  • Troms og Finnmark – 51 prosent

Nord-Norge har en nedgang i antall totale utenlandske overnattinger på 62 prosent i mars 2020

Derav:

  • Nordland – 43 prosent
  • Troms og Finnmark – 68 prosent

 


“Nord-Norge har en nedgang på 13 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per mars 2020, mens Norge totalt har en nedgang på 14 prosent”


 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_mars_2020

Hotellgjestedognstatistikk__per_mars_2020_med_Svalbard

 


 

Hemmingodden Fishing Lodge, Ballstad

Foto: www.hemmingodden.no / Ellen M. Nilsen