Overnattingsnedgangen fortsatte i mai

90 124 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mai 2020, er en nedgang på 176 715 overnattinger fra mai 2019.  Dette innebærer en nedgang på 66 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 62 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 93 prosent i mai måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en nedgang i utenlandstrafikken på 91 prosent.

NHOs regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen sier maitallene viser at koronapandemien fortsatt rammer reiselivet hardt.  – Selv om trafikken har økt noe i juni er krisen dessverre langt fra over og jeg frykter en mørk og vanskelig høst dersom det ikke gjøres drastiske og omfattende grep. Vi må nå gjøre alt vi kan for å legge til rette for at vi kan få så mye aktivitet som mulig i næringen, slik at folk kan komme seg tilbake på jobb og verdier skapes, sier Bjarmann-Simonsen.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en nedgang i totaltrafikken på 71 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 78 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har gått ned med 90 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 91 prosent. Det har vært en nedgang i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 66 prosent, mens Norge totalt har en nedgang på 73 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en nedgang i losjiomsetningen på 69 prosent i mai, mens Norge som helhet har en nedgang på 77 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang på 54 prosent sammenlignet med mai 2019, mens Norge som helhet har en nedgang på 20 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har gått ned med 95 prosent, mens den norske trafikken har økt med 2 prosent.

Det har i årets første 5 måneder vært 785 786 overnattinger i landsdelen, hvilket er 437 097 færre enn fjorårets antall. Dette er en nedgang på 36 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 40 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en nedgang på 99 prosent sammenlignet med mai 2019. Utenlandske gjestedøgn er gått ned med 100 prosent, mens norske gjestedøgn er gått ned med 98 prosent.

Mai-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en nedgang i hotellenes losjiomsetning på 69 prosent i mai 2020.
Derav:

  • Nordland – 70 prosent
  • Troms og Finnmark – 68 prosent
  • Svalbard – 99 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale overnattinger på 66 prosent i mai 2020.
Derav:

  • Nordland – 64 prosent
  • Troms og Finnmark – 68 prosent
  • Svalbard -99 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale utenlandske overnattinger på 93 prosent i mai 2020.
Derav:

  • Nordland – 96 prosent
  • Troms og Finnmark – 90 prosent
  • Svalbard – 100 prosent

 


“Nord-Norge har en nedgang på 36 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per mai 2020, mens Norge totalt har en nedgang på 40 prosent”

 


 

 

 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_mai_2020
Hotellgjestedognstatistikk__per_mai_2020_med_Svalbard

 

 


Koppangen Brygger, Lyngen

Foto: Terje Kolaas/Din Tur