Junitrafikken halvert

279 300 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juni 2020, er en nedgang på 255 032 overnattinger fra juni 2019.  Dette innebærer en nedgang på 48 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 45 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 92 prosent i juni måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en tilsvarende nedgang i utenlandstrafikken.

NHOs regiondirektør Målfrid Baik  sier at koronapandemien rammet reiselivet hardt også i juni måned som viser totalt en halvering sammenliknet med  fjorårets tall for samme periode i Nord-Norge. Mest dramatisk er det for Svalbard som har hatt en nedgang på hele 84 %.  Selv om julitrafikken ser ut til å være god de fleste områder i landsdelen er krisen langt i fra over. Jeg frykter en tung tid for reiselivet når fellesferien er over. Det vil derfor bli helt avgjørende hvilke grep som gjøres for å legge til rette for at vi kan få så mye aktivitet som mulig i næringen, slik at folk kan komme seg tilbake på jobb og verdier skapes, sier Baik.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en nedgang i totaltrafikken på 49 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 56 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har gått ned med 92 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 91 prosent. Det har vært en nedgang i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 23 prosent, mens Norge totalt har en nedgang på 37 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en nedgang i losjiomsetningen på 48 prosent i juni, mens Norge som helhet har en nedgang på 59 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang på 46 prosent sammenlignet med juni 2019, mens Norge som helhet har en nedgang på 26 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har gått ned med 92 prosent, mens den norske trafikken har økt med 33 prosent.

Det har i årets første 6 måneder vært 1 065 086 overnattinger i landsdelen, hvilket er 692 129 færre enn fjorårets antall. Dette er en nedgang på 39 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 41 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en nedgang på 84 prosent sammenlignet med juni 2019. Utenlandske gjestedøgn er gått ned med 98 prosent, mens norske gjestedøgn er gått ned med 64 prosent.

Juni-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting og www.statistikknett.no for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for kommuner og kommunegrupperinger, samt for en del regioner.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en nedgang i hotellenes losjiomsetning på 48 prosent i mai 2020.
Derav:

  • Nordland – 40 prosent
  • Troms og Finnmark – 55 prosent

 

  • Svalbard – 85 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale overnattinger på 48 prosent i mai 2020.
Derav:

  • Nordland – 41 prosent
  • Troms og Finnmark – 54 prosent

 

  • Svalbard -84 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale utenlandske overnattinger på 92 prosent i mai 2020.
Derav:

  • Nordland – 95 prosent
  • Troms og Finnmark – 89 prosent

 

  • Svalbard -98 prosent

 


“Nord-Norge har en nedgang på 39 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per juni 2020, mens Norge totalt har en nedgang på 41 prosent”

 


 

 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_juni_2020
Hotellgjestedognstatistikk__per_juni_2020_med_Svalbard

 

 


Lovund Rorbuhotell, Lovund

Foto: Gunnar Nilssen