Overnattingsnedgangen i september er som forventet

225 087 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i september 2020, er en nedgang på 67 388 overnattinger fra september 2019.  Dette innebærer en nedgang på 23 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 34 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 65 prosent i september måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt nedgang i utenlandstrafikken på 73 prosent.

NHOs regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen sier at nedgangen i september er som forventet. – Krisen er allerede stor og de tiltak som myndighetene har innført denne uke vil ytterligere forverre situasjonen. Det er nå viktig at krisepakken økes til å dekke 70 %, at ordningen sikrer bedriftene støtte nå og ikke om flere måneder, ikke minst at ordningen som Regjeringen har foreslått går inn i 2021, sier Bjarmann-Simonsen.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en nedgang i totaltrafikken på 28 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 42 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har gått ned med 75 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 80 prosent. Det har vært en nedgang i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 17 prosent, mens Norge totalt har en nedgang på 29 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en nedgang i losjiomsetningen på 28 prosent i september, mens Norge som helhet har en nedgang på 45 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang på 7 prosent sammenlignet med september 2019, mens Norge som helhet har en nedgang på 6 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har gått ned med 54 prosent, mens den norske trafikken har økt med 48 prosent.

Det har i årets første 9 måneder vært 2 500 830 overnattinger i landsdelen, hvilket er 833 314 færre enn fjorårets antall. Dette er en nedgang på 25 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 30 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en nedgang på 46 prosent sammenlignet med september 2019. Utenlandske gjestedøgn er gått ned med 81 prosent, mens norske gjestedøgn har gått ned med 28 prosent.

September-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for kommuner og kommunegrupperinger.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en nedgang i hotellenes losjiomsetning på 28 prosent i september 2020.

Derav:

  • Nordland – 22 prosent
  • Troms og Finnmark – 33 prosent

 

  • Svalbard – 36 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale overnattinger på 23 prosent i september 2020.

Derav:

  • Nordland – 17 prosent
  • Troms og Finnmark – 28 prosent

 

  • Svalbard – 46 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale utenlandske overnattinger på 65 prosent i september 2020

Derav:

  • Nordland – 64 prosent
  • Troms og Finnmark – 66 prosent

 

  • Svalbard – 81 prosent

 


“Nord-Norge har en nedgang på 25 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per september 2020, mens Norge totalt har en nedgang på 30 prosent”


 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_september_2020

Hotellgjestedognstatistikk__per_september_2020_med_Svalbard

 


Skagi Senja hotel & lodge

Foto: @skagisenja