Overnattingsnedgangen i oktober varsler en mørk vinter

185 953 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i oktober 2020, er en nedgang på 73 195 overnattinger fra oktober 2019.  Dette innebærer en nedgang på 28 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 33 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 77 prosent i oktober måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt nedgang i utenlandstrafikken på 70 prosent.

NHOs regiondirektør Målfrid Baik sier at nedgangen i oktober er et forvarsel om den mørke vinteren som reiselivsnæringen i nord  går inn i. -Selv om kompensasjonsordningen gjør at mange bedrifter kan puste litt lettet ut, viser situasjonen at likviditetskrisen må løses med midler nå og ikke etterskuddsvis til neste år. Det er nå krisen vises for alvor og jeg er stygt redd for at det vil bli verre i en god stund fremover. Derfor vil det være viktig at etablerte støtteordninger videreføres utover vinteren og våren, sier Baik.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en nedgang i totaltrafikken på 30 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 38 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har gått ned med 83 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 74 prosent. Det har vært en nedgang i  antall norske overnattinger på hotellene i nord på 16 prosent, mens Norge totalt har en nedgang på 29 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en nedgang i losjiomsetningen på 30 prosent i oktober, mens Norge som helhet har en nedgang på 42 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang på 21 prosent sammenlignet med oktober 2019, mens Norge som helhet er på samme nivå som i 2019. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har gått ned med 64 prosent, mens den norske trafikken har økt med 12 prosent.

Det har i årets første 10 måneder vært 2 686 783 overnattinger i landsdelen, hvilket er 906 509 færre enn fjorårets antall. Dette er en nedgang på 25 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 30 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en nedgang på 57 prosent sammenlignet med oktober 2019. Utenlandske gjestedøgn er gått ned med 95 prosent, mens norske gjestedøgn har gått ned med 29 prosent.

Oktober-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for kommuner og kommunegrupperinger.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en nedgang i hotellenes losjiomsetning på 30 prosent i oktober 2020.

Derav:

  • Nordland – 19 prosent
  • Troms og Finnmark – 38 prosent

 

  • Svalbard – 53 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale overnattinger på 28 prosent i oktober 2020.

Derav:

  • Nordland – 21 prosent
  • Troms og Finnmark – 34 prosent

 

  • Svalbard – 57 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale utenlandske overnattinger på 77 prosent i oktober 2020

Derav:

  • Nordland – 71 prosent
  • Troms og Finnmark – 80 prosent

 

  • Svalbard – 95 prosent

 


“Nord-Norge har en nedgang på 25 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per oktober 2020, mens Norge totalt har en nedgang på 30 prosent”

 

 


 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_oktober_2020

Hotellgjestedognstatistikk__per_oktober_2020_med_Svalbard

 


Svalbard Hotell Polfareren

Foto: www.svalbardadventures.com / Terje Bjørnsen