2020 ble et mørkt år for overnattingsbedriftene i nord

2 888 824 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2020 er en nedgang  på 1 137 743 overnattinger fra 2019 til 2020. Dette innebærer en nedgang på 28 prosent, mens Norge som helhet hadde en nedgang på 33 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har hatt en nedgang på 63 prosent fra 2019 til 2020. Den norske trafikken har gått ned med 6 prosent. Tilsvarende tall for Norge som helhet er en nedgang i utenlandstrafikken på 69 prosent og en nedgang i den norske trafikken på 17 prosent.

NHOs regiondirektør Målfrid Baik sier at 2020 går inn i historien som et veldig mørkt år for overnattingsnæringen i nord. – Nedgangen er dessverre representativ for hvordan koronapandemien har slått inn for de øvrige deler av reiselivsnæringen. Utviklingen i januar har bidratt til en ytterligere forverring av situasjonen. For å sikre mange viktige arbeidsplasser er våre bedrifter i nord avhengig av at statens støtteordning hele tiden tilpasses krisen med nødvendige utvidelser og forsterkninger, sier Baik. 

Hotellene i landsdelen har i 2020 en nedgang i totaltrafikken på 34 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 41 prosent. Utenlandstrafikken til de nordnorske hotellene har gått ned med 62 prosent, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 71 prosent. Hotellene i Nord-Norge har en nedgang i losjiomsetningen på 33 prosent i 2020, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 42 prosent.

På campingplassene og hyttegrendene har det vært en nedgang i totaltrafikken på 15 prosent fra 2019 til 2020, mens Norge som helhet har en nedgang på 11 prosent. Den utenlandske campingtrafikken til Nord-Norge har gått ned med 64 prosent, mens den norske trafikken har økt med 18 prosent.

Utenlandstrafikken til de nordnorske overnattingsbedriftene har i desember 2020 en nedgang på 92 prosent i forhold til desember 2019, mens utlandstrafikken til Norge totalt hadde en nedgang på 79 prosent i samme periode.

På de kommersielle overnattingsbedriftene på Svalbard var det i 2020 66 035 overnattinger, en nedgang på 60 prosent fra 2019. Norske overnattinger har gått ned med 48 prosent, mens utenlandske overnattinger har gått ned med 75 prosent.

Desember-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for kommuner og kommunegrupperinger.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en nedgang i hotellenes losjiomsetning på 61 prosent i desember 2020.

Derav:

  • Nordland – 39 prosent
  • Troms og Finnmark – 70 prosent

 

  • Svalbard – 46 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale overnattinger på 56 prosent i desember 2020.

Derav:

  • Nordland – 37 prosent
  • Troms og Finnmark – 65 prosent

 

  • Svalbard – 56 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale utenlandske overnattinger på 92 prosent i desember 2020.

Derav:

  • Nordland – 83 prosent
  • Troms og Finnmark – 94 prosent

 

  • Svalbard – 89 prosent

 


“Nord-Norge har en nedgang på 28 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per desember 2020, mens Norge totalt har en nedgang på 33 prosent”


 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_desember_2020

Hotellgjestedognstatistikk__per_desember_2020_med_Svalbard


Basecamp Hotel, Spitsbergen

Foto: Terje Nergård Nilssen, Basecamp Explorer Spitsbergen AS.