Mørk november for overnattingsbedriftene i nord

112 417 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i november 2020, er en nedgang på 116 099 overnattinger fra november 2019.  Dette innebærer en nedgang på 51 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 57 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 84 prosent i november måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt nedgang i utenlandstrafikken på 67 prosent.

NHOs regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen sier at nedgangen i november var et forvarsel om den mørke vinteren som reiselivsnæringen i nord er gått inn i. – Innstrammingene etter nyttår bidrar til en ytterligere forverring av situasjonen og setter flere arbeidsplasser i fare. Det er nå krisen vises for alvor og jeg er stygt redd for at det blir verre i en god stund fremover. Derfor vil det være viktig at etablerte støtteordninger videreføres og forsterkes utover vinteren og våren, sier Bjarmann-Simonsen.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en nedgang i totaltrafikken på 55 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 62 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har gått ned med 86 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 70 prosent. Det har vært en nedgang i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 47 prosent, mens Norge totalt har en nedgang på 60 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en nedgang i losjiomsetningen på 57 prosent i november, mens Norge som helhet har en nedgang på 64 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang på 10 prosent sammenlignet med november 2019, mens Norge som helhet har hatt tilsvarende nedgang. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har gått ned med 72 prosent, mens den norske trafikken har økt med 32 prosent.

Det har i årets første 11 måneder vært 2 799 200 overnattinger i landsdelen, hvilket er 1 022 608 færre enn fjorårets antall. Dette er en nedgang på 27 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 32 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en nedgang på 51 prosent sammenlignet med november 2019. Utenlandske gjestedøgn er gått ned med 94 prosent, mens norske gjestedøgn har økt med 22 prosent.

November-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for kommuner og kommunegrupperinger.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en nedgang i hotellenes losjiomsetning på 57 prosent i november 2020.

Derav:

  • Nordland – 47 prosent
  • Troms og Finnmark – 63 prosent

 

  • Svalbard – 37 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale overnattinger på 51 prosent i november 2020.

Derav:

  • Nordland – 41 prosent
  • Troms og Finnmark – 57 prosent

 

  • Svalbard – 51 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale utenlandske overnattinger på 84 prosent i november 2020

Derav:

  • Nordland – 80 prosent
  • Troms og Finnmark – 85 prosent

 

  • Svalbard – 94 prosent

 


“Nord-Norge har en nedgang på 27 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per november 2020, mens Norge totalt har en nedgang på 32 prosent”

 

 


 

 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_november_2020

Hotellgjestedognstatistikk__per_november_2020_med_Svalbard

 


Sulitjelma Fjellandsby

Foto: www.sulitjelma-fjellandsby.no / Espen Johansen