Dårlig start på 2021 for overnattingsbedriftene i nord

93 286 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i januar 2021, er en nedgang på 138 078 overnattinger fra januar 2020.  Dette innebærer en nedgang på 60 prosent, mens Norge totalt har en nedgang på 59 prosent.

NHOs regiondirektør Målfrid Baik sier i en kommentar at den store nedgangen i januar har bidratt til en ytterligere forverring av situasjonen. – Med den spredningen av mutantviruset vi ser nå går vi inn i en særdeles usikker og kritisk fase for reiselivsnæringen i nord.  Det vil derfor være særdeles viktig at innføring av eventuelle nye smitteverntiltak som hemmer reiselivet ytterligere samtidig må møtes med tilhørende kompenserende tiltak, sier Baik.

Hotellene i landsdelen har hatt en nedgang i trafikken på 65 prosent, mens Norge som helhet har hatt nedgang på 64 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en nedgang på 90 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang i utlandstrafikken på 75 prosent. Norske hotellovernattinger i landsdelen har gått ned med 48 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 61 prosent.

Hotellene i landsdelen har en nedgang i losjiomsetningen på 66 prosent i januar 2021 mens Norge som helhet har en nedgang på 64 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har hatt en nedgang i trafikken på 21 prosent i januar, mens Norge totalt har en nedgang på 28 prosent. Utlandstrafikken til campingplassene i nord har gått ned med 81 prosent, mens den norske trafikken er økt med 46 prosent.

På de kommersielle overnattings-bedriftene på Svalbard var det 2 035 overnattinger i januar 2021, en nedgang på 77 prosent sammenlignet med januar 2020. Utenlandske overnattinger har gått ned med 98 prosent, mens norske overnattinger har gått ned med 51 prosent.

Januar-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for regioner, kommuner og kommunegrupperinger.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en nedgang i hotellenes losjiomsetning på 66 prosent i januar 2021.

Derav:

  • Nordland – 41 prosent
  • Troms og Finnmark – 75 prosent

 

  • Svalbard – 79 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale overnattinger på 60 prosent i januar 2021.

Derav:

  • Nordland – 43 prosent
  • Troms og Finnmark – 68 prosent

 

  • Svalbard – 77 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale utenlandske overnattinger på 88 prosent i januar 2021.

Derav:

  • Nordland – 77 prosent
  • Troms og Finnmark – 91 prosent

 

  • Svalbard – 98 prosent

 


“Nord-Norge har en nedgang på 60 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per januar 2021, mens Norge totalt har en nedgang på 59 prosent”


 

 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_januar_2021

Hotellgjestedognstatistikk__per_januar_2021_med_Svalbard

Regionstatistikk__per_januar_2021


Levajok Fjellstue, Tana

Foto: Levajok Fjellstue