Fremdeles få overnattinger i nord

April ble nok en måned med historisk få overnattinger i nord. Selv om antall overnattinger var mer enn todoblet sammenlignet med april i fjor, var det bare vel halvparten av det som var i april 2019.

NHOs regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen sier at apriltallene viser at det fortsatt er en kritisk situasjonen for reiselivet i nord.  Selv om det nå er positive signaler for sommeren understreker Bjarmann-Simonsen at utenlandstrafikkens betydning for reiselivsnæringen i Nord-Norge og på Svalbard vil kreve ekstra innsats over tid for å gjenreise bedriftene og trygge arbeidsplassene.

109 773 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i april 2021, er en økning på 74 528 overnattinger fra april 2020.  Dette innebærer en økning på 211 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 167 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt ned med 48 prosent i april måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning i utenlandstrafikken på 76 prosent. Sammenlignet med april 2019 er det en nedgang i totaltrafikken til de nordnorske overnattingsbedriftene på 45 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 219 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 143 prosent.  Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 146 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 98 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord med 227 prosent, mens Norge totalt har en økning på 152 prosent. Sammenlignet med april 2019 er det en nedgang i totaltrafikken til hotellene i Nord-Norge på 49 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 211 prosent i april, mens Norge som helhet har en økning på 138 prosent. Sammenlignet med april 2019 er det en nedgang i losjiomsetningen til hotellene i Nord-Norge på 44 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 195 prosent sammenlignet med april 2020, mens Norge som helhet har en økning på 212 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har gått ned med 29 prosent, mens den norske trafikken har økt med 275 prosent. Sammenlignet med 2019 er det en nedgang i totaltrafikken til campingplassene i Nord-Norge med 31 prosent.

Det har i årets første fire måneder vært 424 009 overnattinger i landsdelen, hvilket er 271 653 færre enn fjorårets antall. Dette er en nedgang på 39 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 35 prosent. Sammenlignet med de fire første månedene i 2019 er det en nedgang i totaltrafikken til overnattingsbedriftene i Nord-Norge på 45 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 1638 prosent sammenlignet med mars 2020. Utenlandske gjestedøgn er gått ned med 2 prosent, mens norske gjestedøgn har økt med 3475 prosent. Sammenlignet med 2019 er det i april en nedgang i antall overnattinger på Svalbard på 69 prosent.

April-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for regioner, kommuner og kommunegrupperinger.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 211 prosent i april 2021.

Derav:

  • Nordland + 203 prosent
  • Troms og Finnmark + 219 prosent

 

  • Svalbard + 1848 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 211 prosent i april 2021.

Derav:

  • Nordland + 207 prosent
  • Troms og Finnmark + 216 prosent

 

  • Svalbard + 1638 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 48 prosent i april 2021.

Derav:

  • Nordland + 147 prosent
  • Troms og Finnmark + 4 prosent

 

  • Svalbard – 2 prosent

 


“Nord-Norge har en nedgang på 39 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per april, mens Norge totalt har en nedgang på 35 prosent”.

 


 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_april_2021

Hotellgjestedognstatistikk__per_april_2021_med_Svalbard

 


The View Hotel North Cape