Langt unna 2019-nivå for overnattingsbedriftene i mai

Mai ble nok en måned med historisk få overnattinger ved overnattingsbedriftene i nord. Selv om antall overnattinger ble nesten doblet sammenlignet med mai i 2020, var det bare vel halvparten av det som var i mai 2019.

NHOs regiondirektør Målfrid Baik sier at maitallene viser at det fortsatt er en kritisk situasjon for reiselivet i nord.  – Selv om samfunnet nå åpnes mer opp og vi sporer en forsiktig optimisme, er det likevel store geografiske forskjeller i Norge. I nord er vi mer avhengig av utenlandske gjester, også utenfor EU, derfor vil det ta lang tid før reiselivet i nord vil være på samme nivå som før pandemien. Det vil måtte kreve ekstra innsats utover for å gjenreise bedriftene, sier Baik.

166 466 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mai 2021, er en økning på 76 342 overnattinger fra mai 2020.  Dette innebærer en økning på 85 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 52 prosent. Sammenlignet med mai 2019 er det en nedgang i totaltrafikken til Nord-Norge på 38 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt ned med 43 prosent i mai måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt økning i utenlandstrafikken på 45 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 91 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 77 prosent. Sammenlignet med mai 2019 er det en nedgang i hotelltrafikken til i Nord-Norge på 44 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 59 prosent i mai måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 50 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 94 prosent, mens Norge totalt har en økning på 80 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 86 prosent i mai, mens Norge som helhet har en økning på 78 prosent. Sammenlignet med mai 2019 er det en nedgang i de nordnorske hotellenes losjiomsetning på 42 %.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 73 prosent sammenlignet med mai 2020, mens Norge som helhet har en økning på 32 prosent. Sammenlignet med mai 2019 er det en nedgang i campingtrafikken til Nord-Norge på 21 %. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 14 prosent i mai måned sammenlignet med fjoråret, mens den norske trafikken har økt med 77 prosent.

Det har i årets første 5 måneder vært 590 475 overnattinger i landsdelen, hvilket er 195 311 færre enn fjorårets antall. Dette er en nedgang på 25 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 21 prosent. Sammenlignet tilsvarende periode i 2019 er det en nedgang i totaltrafikken til Nord-Norge på 52 prosent

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 3 482 prosent sammenlignet med mai 2020. Sammenlignet med mai 2019 er det en nedgang i antall overnattinger på Svalbard på 63 prosent. Utenlandske gjestedøgn er økt med ned med 442 prosent i mai måned sammenlignet med fjoråret, mens norske gjestedøgn har økt med 3 878 prosent.

Mai-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for regioner, kommuner og kommunegrupperinger.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 86 prosent i mai 2021.

Derav:

  • Nordland + 85 prosent
  • Troms og Finnmark + 87 prosent

 

  • Svalbard + 2414 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 85 prosent i mai 2021.

Derav:

  • Nordland + 84 prosent
  • Troms og Finnmark + 85 prosent

 

  • Svalbard + 3 482 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 43 prosent i mai 2021.

Derav:

  • Nordland + 83 prosent
  • Troms og Finnmark + 22 prosent

 

  • Svalbard + 442 prosent

 


“Nord-Norge har en nedgang på 25 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per mai, mens Norge totalt har en nedgang på 21 prosent”.

 

 

 


 

 

 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_mai_2021

Hotellgjestedognstatistikk__per_mai_2021_med_Svalbard

 


Hav og fjell Karlsøy kommune