God juni i Nordland, mens Troms og Finnmark og Svalbard sliter med å komme tilbake til normalen

Nordland hadde en økning i samlet antall overnattinger i juni på 42 prosent sammenlignet med juni 2020. Sammenlignet med juni 2019 er det en nedgang på 17 prosent. For Troms og Finnmark var det en økning på 15 prosent sammenlignet med juni 2020, mens det var en nedgang på 48 prosent sammenlignet med juni 2019. På tross av en økning på Svalbard med 65 prosent sammenlignet med juni 2020 representerer junitallene en nedgang på hele 74 prosent sammenlignet med juni 2019. 

NHOs regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen sier at junitallene viser at det er lyspunkter, men fortsatt en veldig usikker situasjon. Og for deler av reiselivet i nord er det en fortsatt kritisk situasjon. Selv om samfunnet nå er mer åpnet opp og vi ser mye optimisme i sommer, er det likevel store geografiske forskjeller i Norge. I store deler av nord er vi mer avhengig av utenlandske gjester både i og utenfor EU, derfor vil det ta lang tid før betydelige deler av reiselivet i nord vil være på samme nivå som før pandemien. Mange står på for fullt nå i det som for mange ser ut til å bli en bra sommer, men med smitteutviklingen ute i verden, kan høsten bli krevende for mange. Det vil kreve mer innsats for å gjenreise mange av bedriftene og arbeidsplassene, sier Bjarmann-Simonsen.

363 419 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juni 2021, er en økning på 84 119 overnattinger fra juni 2020.  Dette innebærer en økning på 30 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 18 prosent. Sammenlignet med juni 2019 er det en nedgang i totaltrafikken til Nord-Norge på 32 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 9 prosent i juni måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt økning i utenlandstrafikken på 12 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 30 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 20 prosent. Sammenlignet med juni 2019 er det en nedgang i hotelltrafikken til i Nord-Norge på 33 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 16 prosent i juni måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 20 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 31 prosent, mens Norge totalt har en økning på 20 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 38 prosent i juni, mens Norge som helhet har en økning på 30 prosent. Sammenlignet med juni 2019 er det en nedgang i de nordnorske hotellenes losjiomsetning på 28 %.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 30 prosent sammenlignet med juni 2020, mens Norge som helhet har en økning på 16 prosent. Sammenlignet med juni 2019 er det en nedgang i campingtrafikken til Nord-Norge på 30 %. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har gått ned med 29 prosent i juni måned sammenlignet med fjoråret, mens den norske trafikken har økt med 36 prosent.

Det har i årets første 6 måneder vært 953 894 overnattinger i landsdelen, hvilket er 111 192 færre enn fjorårets antall. Dette er en nedgang på 10 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 11 prosent. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2019 er det en nedgang i totaltrafikken til Nord-Norge på 46 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har økning på 65 prosent sammenlignet med juni 2020. Sammenlignet med juni 2019 er det en nedgang i antall overnattinger på Svalbard på 74 prosent. Utenlandske gjestedøgn er gått ned med 41 prosent i juni måned sammenlignet med fjoråret, mens norske gjestedøgn har økt med 73 prosent.

Juni-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for regioner, kommuner og kommunegrupperinger.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 38 prosent i juni 2021.

Derav:

  • Nordland + 45 prosent
  • Troms og Finnmark + 30 prosent

 

  • Svalbard + 83 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 30 prosent i juni 2021.

Derav:

  • Nordland + 42 prosent
  • Troms og Finnmark + 15 prosent

 

  • Svalbard + 65 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 9 prosent i juni 2021.

Derav:

  • Nordland + 17 prosent
  • Troms og Finnmark – 22 prosent

 

  • Svalbard – 41 prosent

 


“Nord-Norge har en nedgang på 10 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per juni, mens Norge totalt har en nedgang på 11 prosent”.

 

 

 


 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_juni_2021

Hotellgjestedognstatistikk__per_juni_2021_med_Svalbard

 

_________________________________________________

Til Elise – Fra Marius, Utskarpen – Mo i Rana / Detlillefotoriet