Overnattingsnedgang i juli sammenlignet med 2020

Nordland hadde en nedgang i samlet antall overnattinger i juli på 1 prosent sammenlignet med juli 2020. Sammenlignet med juli 2019 er det en økning på 20 prosent. For Troms og Finnmark var det en nedgang på 9 prosent sammenlignet med juli 2020, mens det var en nedgang på 19 prosent sammenlignet med juli 2019. Svalbard hadde en økning på 1 prosent sammenlignet med juli 2020, mens det er en nedgang på 50 prosent sammenlignet med juli 2019. 

NHOs regiondirektør Målfrid Baik sier at julitallene viser en fortsatt kritisk situasjon for reiselivet i nord. Selv om samfunnet nå åpnes mer opp og vi sporer en forsiktig optimisme, er det likevel store geografiske forskjeller i Norge. I nord er vi mer avhengig av utenlandske gjester, også utenfor EU, derfor vil det ta lang tid før reiselivet i nord vil være på samme nivå som før pandemien. Allerede nå ser vi behovet for ekstra og målretta tiltak etter oktober, som er regjeringens dato for utfasing av dagens kompensasjonsordning, sider Baik.

744 270 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juli 2021, er en nedgang på 27 766 overnattinger fra juli 2020.  Dette innebærer en nedgang på 4 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 4 prosent. Sammenlignet med juli 2019 er det en økning i totaltrafikken til Nord-Norge på 3 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt ned med 2 prosent i juli måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt økning i utenlandstrafikken på 14 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en nedgang i totaltrafikken på 2 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 1 prosent. Sammenlignet med juli 2019 er det en nedgang i hotelltrafikken til i Nord-Norge på 7 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har gått ned med 21 prosent i juli måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 1 prosent. Antall norske overnattinger på hotellene i nord er på samme nivå som i 2020, mens Norge totalt har en nedgang på 1 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 13 prosent i juli, mens Norge som helhet har en økning på 18 prosent. Sammenlignet med juli 2019 er det en økning i de nordnorske hotellenes losjiomsetning på 8 %.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang på 5 prosent sammenlignet med juli 2020, mens Norge som helhet har en økning på 8 prosent. Sammenlignet med juli 2019 er det en økning i campingtrafikken til Nord-Norge på 13 %. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 15 prosent i juli måned sammenlignet med fjoråret, mens den norske trafikken har gått ned med 9 prosent.

Det har i årets første 7 måneder vært 1 698 164 overnattinger i landsdelen, hvilket er 138 958 færre enn fjorårets antall. Dette er en nedgang på 8 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 5 prosent. Sammenlignet tilsvarende periode i 2019 er det en nedgang i totaltrafikken til Nord-Norge på 32 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 1 prosent sammenlignet med juli 2020. Sammenlignet med juli 2019 er det en nedgang i antall overnattinger på Svalbard på 50 prosent. Utenlandske gjestedøgn er økt med 9 prosent i juli måned sammenlignet med fjoråret, mens norske gjestedøgn er på samme nivå som i juli 2020.

Juli-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for regioner, kommuner og kommunegrupperinger.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 13 prosent i juli 2021.

Derav:

  • Nordland + 13 prosent
  • Troms og Finnmark + 13 prosent

 

  • Svalbard + 10 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale overnattinger på 4 prosent i juli 2021.

Derav:

  • Nordland – 1prosent
  • Troms og Finnmark – 9 prosent

 

  • Svalbard + 1 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 2 prosent i juli 2021.

Derav:

  • Nordland + 37 prosent
  • Troms og Finnmark – 18 prosent

 

  • Svalbard + 9 prosent

 


“Nord-Norge har en nedgang på 8 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per juli, mens Norge totalt har en nedgang på 5 prosent”.

 

 

 

 

 


 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_juli_2021

Hotellgjestedognstatistikk__per_juli_2021_med_Svalbard

 

_________________________________________________

www.gargialodge.no, Alta / Gabriel Marx