Solid overnattingsøkning i august – men fortsatt nødvendig med tiltak

Det går rette veien for overnattingsbedriftene, men det er fortsatt nødvendig med målretta tiltak for å komme på samme nivå som før koronaen stengte ned landet. Det er meldinga fra NHO i nord.

Tallene viser at Troms og Finnmark hadde en økning i antall overnattinger på 25 prosent sammenlignet med august 2020, mens det var en nedgang på 11 prosent sammenlignet med august 2019. Svalbard hadde en økning på 52 prosent sammenlignet med august 2020, mens det er en nedgang på 35 prosent sammenlignet med august 2019.  Nordland hadde en økning i samlet antall overnattinger i august på 26 prosent sammenlignet med august 2020. Også i forhold til august 2019 er det en økning i overnattinger i Nordland, på 7 prosent.

NHOs regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen sier at augusttallene er en bekreftelse på at trafikken tar seg gradvis opp etter hvert som mulighetene for å reise har økt. Det er gledelig at det norske trafikken viser økning også sammenlignet med august 2019. Selv om det også har vært en fin økning i utenlandstrafikken sammenlignet med august 2020 er det ennå langt igjen til 2019-nivået. I og med at vi i nord er avhengig av utenlandske gjester, også utenfor EU, vil det ta lang tid før betydelige deler av reiselivet i nord er på samme nivå som før pandemien. Vi ser derfor behov for ekstra og målretta tiltak etter oktober, som er regjeringens dato for utfasing av dagens kompensasjonsordning, sider Bjarmann-Simonsen.

551 671 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i august 2021, er en økning på 113 050 overnattinger fra august 2020.  Dette innebærer en økning på 26 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 24 prosent. Sammenlignet med august 2019 er det en nedgang i totaltrafikken til Nord-Norge på 1 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt ned med 41 prosent i august måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt økning i utenlandstrafikken på 37 prosent. Sammenlignet med 2019 er det en nedgang i utenlandstrafikken til Nord-Norge på 40 prosent. Antall norske overnattinger på overnattingsbedriftene i Nord-Norge har økt med 21 prosent i august sammenlignet med august 2020, mens Norge totalt har en tilsvarende økning. Sammenlignet med august 2019 er det en økning i antall norske overnattinger på 32 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 31 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 29 prosent. Sammenlignet med august 2019 er det en nedgang i hotelltrafikken til i Nord-Norge på 7 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge økt med 50 prosent i august måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 48 prosent. Antall norske overnattinger på hotellene i Nord-Norge har økt med 27 prosent august sammenlignet med august 2020, mens Norge totalt har en tilsvarende økning.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 41 prosent i august, mens Norge som helhet har en økning på 49 prosent. Sammenlignet med august 2019 er det en økning i de nordnorske hotellenes losjiomsetning på 5 %.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 21 prosent sammenlignet med august 2020, mens Norge som helhet har en økning på 19 prosent. Sammenlignet med august 2019 er det en økning i campingtrafikken til Nord-Norge på 6 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 38 prosent i august måned sammenlignet med fjoråret, mens den norske trafikken har gått økt med 11 prosent.

Det har i årets første 8 måneder vært 2 249 835 overnattinger i landsdelen, hvilket er 25 908 færre enn fjorårets antall. Dette er en nedgang på 1 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 1 prosent. Sammenlignet tilsvarende periode i 2019 er det en nedgang i totaltrafikken til Nord-Norge på 26 prosent

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 55 prosent sammenlignet med august 2020. Sammenlignet med august 2019 er det en nedgang i antall overnattinger på Svalbard på 35 prosent. Utenlandske gjestedøgn er økt med 64 prosent i august måned sammenlignet med fjoråret, mens norske gjestedøgn har økt med 52 prosent.

August-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for regioner, kommuner og kommunegrupperinger.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 41 prosent i august 2021.

Derav:

 • Nordland + 32 prosent
 • Troms og Finnmark + 54 prosent

 

 • Svalbard + 76 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 26 prosent i august 2021.

Derav:

 • Nordland + 26 prosent
 • Troms og Finnmark + 25 prosent

 

 • Svalbard + 55 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 41 prosent i august 2021.

Derav:

 • Nordland + 66 prosent
 • Troms og Finnmark + 19 prosent

 

 • Svalbard + 64 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale norske overnattinger på 21 prosent i august 2021.

Derav:

 • Nordland + 16 prosent
 • Troms og Finnmark + 28 prosent

 

 • Svalbard + 52 prosent

 


“Nord-Norge har en nedgang på 1 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per august, mens Norge totalt har en økning på 1 prosent”.

 

 

 

 

 


 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_august_2021

Hotellgjestedognstatistikk__per_august_2021_med_Svalbard

_________________________________________________

Scandic Grand Tromsø  / Vegard Stien