Solid overnattingsøkning i september – men fortsatt nødvendig med tiltak

Det går rette veien for overnattingsbedriftene, men det er fortsatt nødvendig med målretta tiltak for å komme på samme nivå som før koronaen stengte ned landet. Det er meldinga fra NHO i nord.

Tallene viser at Troms og Finnmark hadde en økning i antall overnattinger på 50 prosent sammenlignet med september 2020, mens det var en økning på 8 prosent sammenlignet med september 2019. Svalbard hadde en økning på 56 prosent sammenlignet med september 2020, mens det er en nedgang på 15 prosent sammenlignet med september 2019.  Nordland hadde en økning i samlet antall overnattinger i september på 56 prosent sammenlignet med september 2020. I forhold til september 2019 er det en økning i overnattinger i Nordland på 30 prosent.

NHOs regiondirektør Målfrid Baik sier at septembertallene er en bekreftelse på at trafikken tar seg gradvis opp etter hvert som mulighetene for å reise har økt. Det er gledelig at både trafikken fra Norge og utlandet viser økning sammenlignet med september 2019. På tross av dette er det samlet sett for året ennå langt igjen til 2019-nivået. Likevel er det viktig å understreke at det er for tidlig å konstatere at lyset er tilbake for fullt i og med at vi i nord er spesielt avhengig av utenlandske gjester, også utenfor EU. Fremdeles er det mange bedrifter blant annet innenfor opplevelser som sliter og som vil være avhengig av hjelp for å komme over den siste kneika. Det vil derfor være helt avgjørende med ekstra målretta tiltak for disse.

344 545 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i september 2021, er en økning på 119 458 overnattinger fra september 2020.  Dette innebærer en økning på 53 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 44 prosent. Sammenlignet med september 2019 er det en økning i totaltrafikken til Nord-Norge på 18 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 189 prosent i september måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt økning i utenlandstrafikken på 121 prosent. Sammenlignet med 2019 er det en nedgang i utenlandstrafikken til Nord-Norge på 1 prosent. Antall norske overnattinger på overnattingsbedriftene i Nord-Norge har økt med 33 prosent i september sammenlignet med september 2020, mens Norge totalt har en økning på 34 prosent. Sammenlignet med september 2019 er det en økning i antall norske overnattinger på 24 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 43 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 46 prosent. Sammenlignet med september 2019 er det en økning i hotelltrafikken til i Nord-Norge på 3 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge økt med 193 prosent i september måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 108 prosent. Antall norske overnattinger på hotellene i Nord-Norge har økt med 32 prosent september sammenlignet med september 2020, mens Norge totalt har en økning på 40 prosent .

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 56 prosent i september, mens Norge som helhet har en økning på 65 prosent. Sammenlignet med september 2019 er det en økning i de nordnorske hotellenes losjiomsetning på 13 %.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 77 prosent sammenlignet med september 2020, mens Norge som helhet har en økning på 40 prosent. Sammenlignet med september 2019 er det en økning i campingtrafikken til Nord-Norge på 65 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 186 prosent i september måned sammenlignet med fjoråret, mens den norske trafikken har gått økt med 38 prosent.

Det har i årets første 9 måneder vært 2 594 380 overnattinger i landsdelen, hvilket er 93 550 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 4 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent. Sammenlignet tilsvarende periode i 2019 er det en nedgang i totaltrafikken til Nord-Norge på 22 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 56 prosent sammenlignet med september 2020. Sammenlignet med september 2019 er det en nedgang i antall overnattinger på Svalbard på 15 prosent. Utenlandske gjestedøgn er økt med 190 prosent i september måned sammenlignet med fjoråret, mens norske gjestedøgn har økt med 39 prosent.

September-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for regioner, kommuner og kommunegrupperinger.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 56 prosent i september 2021.

Derav:

 • Nordland + 45 prosent
 • Troms og Finnmark + 65 prosent

 

 • Svalbard + 72 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 53 prosent i september 2021.

Derav:

 • Nordland + 56 prosent
 • Troms og Finnmark + 50 prosent

 

 • Svalbard + 56 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 189 prosent i september 2021.

Derav:

 • Nordland + 214 prosent
 • Troms og Finnmark + 166 prosent

 

 • Svalbard + 190 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale norske overnattinger på 33 prosent i september 2021.

Derav:

 • Nordland + 33 prosent
 • Troms og Finnmark + 33 prosent

 

 • Svalbard + 39 prosent

 


“Nord-Norge har en økning på 4 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per september, mens Norge totalt har en økning på 5 prosent”.

 

 

 

 


 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_september__2021

Hotellgjestedognstatistikk__per_september_2021_med_Svalbard

_________________________________________________

Ballangen Camping / Kalle Punsvik