Overnattingstrafikken i oktober over 2019-nivå – men stor usikkerhet om den videre utvikling

Oktober ble en rekordmåned for overnattingsbedriftene i nord, men økende smittetrykk både i Norge og i viktige utenlandsmarkeder medfører stor usikkerhet om den videre utvikling. Det er derfor behov for målretta tiltak i tiden som kommer er meldinga fra NHO i nord.

Tallene viser at Troms og Finnmark hadde en økning i antall overnattinger på 59 prosent sammenlignet med oktober 2020, mens det var en økning på 5 prosent sammenlignet med oktober 2019. Svalbard hadde en økning på 104 prosent sammenlignet med oktober 2020, mens det er en nedgang på 12 prosent sammenlignet med oktober 2019.  Nordland hadde en økning i samlet antall overnattinger i oktober på 31 prosent sammenlignet med oktober 2020. I forhold til oktober 2019 er det en økning i overnattinger i Nordland på 4 prosent.

Les mer