Overnattingstrafikken i oktober over 2019-nivå – men stor usikkerhet om den videre utvikling

Oktober ble en rekordmåned for overnattingsbedriftene i nord, men økende smittetrykk både i Norge og i viktige utenlandsmarkeder medfører stor usikkerhet om den videre utvikling. Det er derfor behov for målretta tiltak i tiden som kommer er meldinga fra NHO i nord.

Tallene viser at Troms og Finnmark hadde en økning i antall overnattinger på 59 prosent sammenlignet med oktober 2020, mens det var en økning på 5 prosent sammenlignet med oktober 2019. Svalbard hadde en økning på 104 prosent sammenlignet med oktober 2020, mens det er en nedgang på 12 prosent sammenlignet med oktober 2019.  Nordland hadde en økning i samlet antall overnattinger i oktober på 31 prosent sammenlignet med oktober 2020. I forhold til oktober 2019 er det en økning i overnattinger i Nordland på 4 prosent.

NHOs regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen sier at oktobertallene er en ytterligere bekreftelse på at trafikken har tatt seg opp etter hvert som mulighetene for å reise har økt. Mens antall norske overnattinger var høyere enn i oktober 2019, er det ennå et stykke igjen før antall utenlandske overnattinger er på samme nivå som tidligere. Økende smittetrykk både i Norge og i viktige utenlandsmarkeder, og nye mutasjoner utløser restriksjoner flere steder hjemme og ute som skaper stor usikkerhet om utviklingen i de kommende måneder. I og med at vi i nord er avhengig av utenlandske gjester, vil det fortsatt ta lang tid før reiselivet i nord er på samme nivå som før pandemien. Det er derfor er det fortsatt behov for målretta tiltak som bidrar til så normal drift som mulig, og som kompenserer dersom bedriftene og arbeidsplassene rammes av restriksjoner i tiden som kommer, sier Bjarmann-Simonsen.

271 011 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i oktober 2021, er en økning på 85 058 overnattinger fra oktober 2020.  Dette innebærer en økning på 46 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 57 prosent. Sammenlignet med oktober 2019 er det en økning i totaltrafikken til Nord-Norge på 5 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 200 prosent i oktober måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt økning i utenlandstrafikken på 121 prosent. Sammenlignet med 2019 er det en nedgang i utenlandstrafikken til Nord-Norge på 30 prosent. Antall norske overnattinger på overnattingsbedriftene i Nord-Norge har økt med 33 prosent i oktober sammenlignet med oktober 2020, mens Norge totalt har en økning på 51 prosent. Sammenlignet med oktober 2019 er det en økning i antall norske overnattinger på 16 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 46 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 61 prosent. Sammenlignet med oktober 2019 er det en økning i hotelltrafikken til i Nord-Norge på 3 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge økt med 275 prosent i oktober måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 120 prosent. Antall norske overnattinger på hotellene i Nord-Norge har økt med 34 prosent oktober sammenlignet med oktober 2020, mens Norge totalt har en økning på 55 prosent .

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 51 prosent i oktober, mens Norge som helhet har en økning på 75 prosent. Sammenlignet med oktober 2019 er det en økning i de nordnorske hotellenes losjiomsetning på 5 %.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 44 prosent sammenlignet med oktober 2020, mens Norge som helhet har tilsvarende økning. Sammenlignet med oktober 2019 er det en økning i campingtrafikken til Nord-Norge på 14 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 120 prosent i oktober måned sammenlignet med fjoråret, mens den norske trafikken har økt med 25 prosent.

Det har i årets første 10 måneder vært 2 865 391 overnattinger i landsdelen, hvilket er 178 608 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 7 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 8 prosent. Sammenlignet tilsvarende periode i 2019 er det en nedgang i totaltrafikken til Nord-Norge på 20 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 104 prosent sammenlignet med oktober 2020. Sammenlignet med oktober 2019 er det en nedgang i antall overnattinger på Svalbard på 12 prosent. Utenlandske gjestedøgn er økt med 1040 prosent i oktober måned sammenlignet med fjoråret, mens norske gjestedøgn har økt med 66 prosent.

Oktober-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for regioner, kommuner og kommunegrupperinger.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 51 prosent i oktober 2021.

Derav:

 • Nordland + 30 prosent
 • Troms og Finnmark + 69 prosent

 

 • Svalbard + 161 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 46 prosent i oktober 2021.

Derav:

 • Nordland + 31 prosent
 • Troms og Finnmark + 59 prosent

 

 • Svalbard + 104 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 200 prosent i oktober 2021.

Derav:

 • Nordland + 140 prosent
 • Troms og Finnmark + 257 prosent

 

 • Svalbard + 1040 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale norske overnattinger på 33 prosent i oktober 2021.

Derav:

 • Nordland + 22 prosent
 • Troms og Finnmark + 43 prosent

 

 • Svalbard + 66 prosent

 


“Nord-Norge har en økning på 7 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per oktober, mens Norge totalt har en økning på 8 prosent”.

 

 


 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_oktober__2021

Hotellgjestedognstatistikk__per_oktober_2021_med_Svalbard

_________________________________________________

Arctic Wildernes Lodge / Sorrisniva, Alta