Overnattingstrafikken for november på 2019-nivå – men fortsatt stor usikkerhet om de kommende måneder

På tross av lavere vekst enn Norge som helhet ble november er god måned for overnattingsbedriftene i nord. Pågående smitteutbrudd både i Norge og i viktige utenlandsmarkeder medfører stor imidlertid stor usikkerhet om den videre utvikling. Det er derfor behov for målretta tiltak i tiden som kommer er meldinga fra NHO i nord.

Mens Nordland har en vekst i samlet antall overnattinger fra november 2020 til november 2021 på 82 prosent, har Troms og Finnmark en økning på 113 prosent og Svalbard en økning på 100 prosent. Norge som helhet har i samme periode hatt en økning på 133 prosent. Sammenlignet med 2019 har Nordland hatt en økning i novembertrafikken på 8 prosent, mens Troms og Finnmark har hatt en nedgang på 8 prosent og Svalbard en nedgang på 2 prosent. Norge som helhet har økt med en prosent fra november 2019 til november 2021.

Les mer