Auguststatistikken for overnattingsbedriftene i nord ble som forventet

251 131 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i august 2020, er en nedgang på 45 305 overnattinger fra august 2019.  Dette innebærer en nedgang på 22 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 29 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 58 prosent i august måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt nedgang i utenlandstrafikken på 70 prosent.

Les mer

Økt julitrafikk i Nordland, nedgang i Troms og Finnmark og på Svalbard

772 036 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juli 2020, er en økning på 46 494 overnattinger fra juli 2019.  Dette innebærer en økning på 6 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 3 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 69 prosent i juli måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt nedgang i utenlandstrafikken på 79 prosent.

Les mer

Junitrafikken halvert

279 300 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juni 2020, er en nedgang på 255 032 overnattinger fra juni 2019.  Dette innebærer en nedgang på 48 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 45 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 92 prosent i juni måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en tilsvarende nedgang i utenlandstrafikken.

Les mer

Overnattingsnedgangen fortsatte i mai

90 124 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mai 2020, er en nedgang på 176 715 overnattinger fra mai 2019.  Dette innebærer en nedgang på 66 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 62 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 93 prosent i mai måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en nedgang i utenlandstrafikken på 91 prosent.

Les mer

Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2019

For 20. år på rad har NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge utarbeidet ”Nordnorsk Reiselivsstatistikk.” Statistikken viser reiselivets betydning for Nord-Norge direkte og indirekte, og med noen av de ringvirkninger næringen utløser.

I tillegg presenteres trafikkutvikling for sentrale aktører i den nordnorske reiselivsnæringen. Følgende samarbeidspartnere bidrar med finansiering av arbeidet med bearbeiding og utgivelse av statistikk for reiselivet i landsdelen: Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune og NordNorsk Reiseliv.

Last ned rapporten her.

Bråstopp i mars

140 900 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mars 2020, er en nedgang på 139 423 overnattinger fra mars 2019.  Dette innebærer en nedgang på 50 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 55 prosent.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 62 prosent i mars måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en nedgang i utenlandstrafikken på 51 prosent. Les mer

Full fart mot bråstopp i mars

288 153 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i februar 2020, er en økning på 29 511 overnattinger fra februar 2019.  Dette innebærer en økning på 11 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 13 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 21 prosent i februar måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 15 prosent.

Les mer

God start på 2020

231 364 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i januar 2020, er en økning på 12 627 overnattinger fra januar 2019.  Dette innebærer en vekst på 6 prosent, mens Norge totalt har en økning på 9 prosent.

Les mer

Overnattingsrekord i nord i 2019

4 026 567 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2019 er en økning  på 184 565 overnattinger fra 2018 til 2019. Dette innebærer en økning på 5 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 4 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har hatt en økning på 9 prosent fra 2018 til 2019. Den norske trafikken har økt ned med 2 prosent. Tilsvarende tall for Norge som helhet er en økning i utenlandstrafikken på 6 prosent og en økning i den norske trafikken på 3 prosent.

Les mer