Rekordmange overnattinger i nord i 2014

3,230 millioner overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2014 er en økning på 245 000 overnattinger fra 2013 til 2014. Dette innebærer en økning på 8 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 3 prosent. Utlandstrafikken til Nord-Norge har hatt en økning på 12 prosent fra 2013 til 2014. Den norske trafikken har økt med 7 prosent. Tilsvarende tall for Norge som helhet er en økning i utlandstrafikken på 6 prosent og en økning i den norske trafikken på 3 prosent. 

Bilde av Vesterålen Sjøhus, Sortland. Foto: Vesterålen Sjøhus. Les mer

God november for hotellene i nord

183 617 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i november 2014, er en økning på nesten 11 000 overnattinger fra  november 2013 .  Dette innebærer en økning på 6 prosent, mens Norge totalt er på samme nivå som 2013.

Les mer

Fin økning i hotelltrafikken i oktober

The_edge

182 357 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i oktober 2014, er en økning på nesten 3 500 overnattinger fra oktober 2013 . Dette innebærer en økning på 2 prosent, mens Norge totalt har hatt en økning på 1 prosent.

 

 

 

The Edge, Tromsø

Foto: dn.no Les mer

Trafikkveksten har avtatt i september

227 287 overnattinger på de nordnorske overnattings- bedriftene i september 2014, er en økning på nesten 5 400 overnattinger fra  september 2013 . Dette innebærer en økning på 2 prosent, mens Norge totalt har hatt en økning på 8 prosent.                                                (Foto: nrk.no) Les mer

Rekordsommer for hotellene i nord

447 295 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i august 2014, er en økning på nesten 43 000 overnattinger fra august 2013 . Dette innebærer en økning på 11 prosent, mens Norge totalt har hatt en økning på 7 prosent.
Les mer