NHO Reiseliv

NHO Reiseliv i Nord-Norge dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark, samt Svalbard.

Som medlem i NHO Reiseliv får du tilgang til Nord-Norges regionkontor i Tromsø og lokallag som omfatter hele Nord-Norge, inkludert Svalbard. NHO Reiseliv i Nord-Norge har syv lokallag og over 450 medlemsbedrifter. I tillegg har NHO tre regionkontorer i Vadsø, Tromsø og Bodø. Medlemsmøter og årsmøter avholdes hvert år, i tillegg til møter i lokallagene. Vi arrangerer også studieturer til interessante reisemål i utlandet.

Vi avholder i løpet av året mange kurs rundt omkring i hele landsdelen som mellomlederkurs, juridisk kurs, HMS-kurs, etablererkurs, alkoholprøvekurs, salgskurs osv. Du har som medlem mulighet til å ta kontakt med alle de menneskelige ressurser som finnes i vårt apparat både lokalt og sentralt. Juridisk bistand er et av flere viktige fagområder. Som medlem får du også tilbud om å benytte deg av NHO Reiselivs meget gode innkjøpsordning og andre avtaler vi inngår på vegne av våre medlemmer.

NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge har også eierskapet til flere store prosjekter i sitt eget aktivitetsselskap, Reiseliv i Nord AS, som blant andre Arktisk Meny, Reiselivsdagene, Nord i Sør, Nordnorsk Storhusholdningsmessa, Cruise Nord-Norge og Svalbard og Arktisk Center.