Reiselivskonferansen i Tromsø er utsatt til september 2021

Mer informasjon kommer.

Hvis spørsmål kontakt ellen.klaussen@nhoreiseliv.no