Mørk februar for overnattingsbedriftene i nord

114 607 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i februar 2021, er en nedgang på 173 546 overnattinger fra februar 2020.  Dette innebærer en nedgang på 60 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 58 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 92 prosent i februar måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt nedgang i utenlandstrafikken på 86 prosent.

Les mer

2020 ble et mørkt år for overnattingsbedriftene i nord

2 888 824 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2020 er en nedgang  på 1 137 743 overnattinger fra 2019 til 2020. Dette innebærer en nedgang på 28 prosent, mens Norge som helhet hadde en nedgang på 33 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har hatt en nedgang på 63 prosent fra 2019 til 2020. Den norske trafikken har gått ned med 6 prosent. Tilsvarende tall for Norge som helhet er en nedgang i utenlandstrafikken på 69 prosent og en nedgang i den norske trafikken på 17 prosent.

Les mer

Mørk november for overnattingsbedriftene i nord

112 417 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i november 2020, er en nedgang på 116 099 overnattinger fra november 2019.  Dette innebærer en nedgang på 51 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 57 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 84 prosent i november måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt nedgang i utenlandstrafikken på 67 prosent.

Les mer

Overnattingsnedgangen i oktober varsler en mørk vinter

185 953 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i oktober 2020, er en nedgang på 73 195 overnattinger fra oktober 2019.  Dette innebærer en nedgang på 28 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 33 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 77 prosent i oktober måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt nedgang i utenlandstrafikken på 70 prosent.

Les mer

Overnattingsnedgangen i september er som forventet

225 087 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i september 2020, er en nedgang på 67 388 overnattinger fra september 2019.  Dette innebærer en nedgang på 23 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 34 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 65 prosent i september måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt nedgang i utenlandstrafikken på 73 prosent.

Les mer

Auguststatistikken for overnattingsbedriftene i nord ble som forventet

251 131 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i august 2020, er en nedgang på 45 305 overnattinger fra august 2019.  Dette innebærer en nedgang på 22 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 29 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 58 prosent i august måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt nedgang i utenlandstrafikken på 70 prosent.

Les mer

Økt julitrafikk i Nordland, nedgang i Troms og Finnmark og på Svalbard

772 036 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juli 2020, er en økning på 46 494 overnattinger fra juli 2019.  Dette innebærer en økning på 6 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 3 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 69 prosent i juli måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt nedgang i utenlandstrafikken på 79 prosent.

Les mer

Junitrafikken halvert

279 300 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juni 2020, er en nedgang på 255 032 overnattinger fra juni 2019.  Dette innebærer en nedgang på 48 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 45 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 92 prosent i juni måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en tilsvarende nedgang i utenlandstrafikken.

Les mer

Overnattingsnedgangen fortsatte i mai

90 124 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mai 2020, er en nedgang på 176 715 overnattinger fra mai 2019.  Dette innebærer en nedgang på 66 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 62 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 93 prosent i mai måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en nedgang i utenlandstrafikken på 91 prosent.

Les mer