Vi jobber med

Reiseliv i Nord AS  er NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norges prosjektselskap for gjennomføring av medlemsrettede aktiviteter.

Vi jobber på kommersielt grunnlag, og selger tjenester til et vidt vspekter av kunder innenfor det offentlige og til næringslivet.

Hvem jobber vi med?

  • NHO Reiseliv
  • NHO
  • Enkeltbedrifter, sammenslutning av bedrifter eller organisasjoner innenfor reiseliv, kultur, idrett
  • Det offentlige

Vår kjernekompetanse

  • Møteplasser, konferanser og messer
  • Arktisk Meny
  • Prosjekter og oppdrag for reiseliv, kultur og idrett