Cruise Nord-Norge & Svalbard

Cruise Nord-Norge og Svalbard (CNNS) er et nettverk bestående av 12 ulike destinasjoner samt hotellkjeden Scandic Hotels. NHO Reiseliv Nord-Norge samt Nordnorsk Reiseliv er også medlemmer i CNNS. For å styrke satsingen på snuhavnoperasjoner, har CNNS også tatt opp Avinor som medlem.

CNNS har som mål å samle aktører som tilbyr tjenester overfor cruisemarkedet, samt å utvikle bedre tilbud til cruisepassasjerer som besøker landsdelen. Nord-Norge og Svalbard har svært mye og by på både med hensyn på natur og kultur, men potensialet er på langt nær utnyttet. Aktivitetsturismen er i en positiv utvikling, og stadig flere aktører etablerer seg innenfor dette segmentet.

CNNS har god kunnskap om rederiene, agentene og de ulike aktørene som opererer langs kysten av Nord-Norge og på Svalbard. Vår organisasjon deltar på messer, organiserer visningsturer, reiser på rederibesøk, utgir nyhetsbrev, håndterer internasjonale medier og sender ut pressemeldinger – alt for å øke interessen for cruiseturisme i et bredere perspektiv. CNNS har opparbeidet en omfattende kundedatabase, og har god oversikt over rederier og kontaktpersoner både i Europe og USA. Alle aktiviteter koordineres med Cruise Norway.

Styret i CNNS består av ressurspersoner med kompetanse innen cruisebransjen generelt, og med særskilt kunnskap om operasjonell gjennomføring av landturer samt kunnskap om destinasjoner, skipsagentur og havnefasiliteter. CNNS vil derfor være en god støttespiller for de ulike destinasjoners egen produktutvikling. Samtidig vil det være positivt at en mentor som ser dette fra utsiden, og som kan bidra til å gjennomføre prosjektet på en effektiv og resultatorientert måte.

Prosjektet er fast forankret i egen organisasjon, som er svært bevisst på at veien til økt cruisetrafikk og økonomisk gevinst fra den forventede veksten, går gjennom offensiv og innovativ produktutvikling.

Cruise Nord-Norge og Svalbard har sitt sekretariat hos Reiseliv i Nord AS i Bankgt 9-11 i Tromsø. Kom gjerne innom for en cruiseprat!

Daglig leder: Erik Joachimsen